Det er ikke foreldrenes lommebok som skal avgjøre barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

Mette Wilhelmsen

Mette Wilhelmsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevOver 100 000 barn i norske kommuner vokser i dag opp i familier med lav inntekt. Noe som blant annet svekker deres mulighet for å delta i ulike fritidsaktiviteter. Også i Frogn finnes det barn som ikke får delta i aktiviteter på grunn av foreldres økonomi.

Å delta i fritidsaktiviteter er viktig for at barn skal oppleve mestring, få venner og bli inkludert i venneflokken.
KrF har fått gjennomslag for et Fritidskort som skal bidra til å dekke deltakerutgifter og sikre at alle barn får mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter.

Kortet skal gi valgfrihet. KrF mener at det ikke bør være politikere som bestemmer hvilke fritidsaktiviter som skal tilbys. Det skal barn og unge velge selv, i samarbeid med foreldre/foresatte.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad jobber nå sammen med Kulturdepartementet og frivillige organisasjoner med å utvikle Fritidskortet, og Arendal og Vadsø kommuner er utpekt for å teste ut kortet i praksis.

Frikortet :

• Skal i utgangspunktet inneholde minimum kr 2000.- pr år
• Er for alle barn/ ungdom mellom 6 – 18 år
• Skal dekke faste organiserte aktiviteter som gir mulig tilhørighet over tid
• Kortet skal i utgangspunktet dekke alle typer fritidsaktiviteter
• Kortet skal være ubyråkratisk og kommunen kan økonomisk fylle på kortet

En tilsvarende modell er allerede i bruk på Island. Det Islandske fritidskortet har høstet gode erfaringer, med bl.a. redusert rusbruk hos barn og ungdom.

Frogn KrF ser på dette tiltaket, sammen med bl.a Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom, som styrkes med kr 35. mill kroner, og som administreres av bl.a. Røde kors, Blå Kors, Redd barna og Kirkens bymisjon, som et viktig bidrag til å utjevne ulikheter.

Derfor ønsker Frogn KrF dette tiltaket, og vil bruke all vår innflytelse på å få det gjennomført så raskt som mulig.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags