Nok en gang tar kommunen initiativ til å annektere et sentralt og betydningsfullt område fra en sårbar gruppe, til en annen. Skolens eplehage er planlagt som lekeareal i grendas fremtidige barnehage. I møtet/plandokumentene beskrives eplehagens særlige kvaliteter, som usedvanlig godt egnet til barn. Med ypperlig tilbud til utforskning, lek og rekreasjon. I rosende ordelag beskrives fremtidige «Eplehagen barnehage». Mens skolens elever i aktuelle plan blir fratatt det samme, viktige område. 

Eplehagens kvaliteter, er skolens viktigste grøntområde og har en svært sentral plass for elevenes lek og rekreasjon. Men også et viktig rom for utforskning i f.eks. humleprosjekt, og med tanke på stedets amfibie- og salamanderbestand.

 

Årlige sommeravslutninger, tilstelninger og samlingssted for regel- og rollelek foregår også der. Skolebarnas eneste akebakke er i plandokumentene fratatt skolens elever, og er viktig for barnas fysiske utfoldelse vinterstid. Hagen har i tillegg vært hovedmøteplass der Fjellstrands barnehager har møtt skolen, til treff i grendas pilotprosjekt ifm. overgang barnehage/skole.

Eplehagen vil også i noen grad gi mulighet til å møte fremtidige behov for utbygging for Fjellstrand skole, dersom tilflytting øker. Men dersom en barnehage legges på foreslåtte tomt, vil verken barnehage- eller skole ha utbyggingsmuligheter i fremtiden. Og stenges inne på et allerede i dag avgrenset område. 

I Astrid Lindgrens «Bakkebygrenda», lever barna i en idyll. Brakkebygg i Nesodden kommune kan kategoriseres som det stikk motsatte. Det er på sin plass nå å ta grep, og bygge tidsriktige, barnehager med de kvaliteter som trengs både med tanke på bygg og beliggenhet. Nesoddens særlige kvaliteter ligger nettopp vår nærhet til natur, og med plass til å møte barns ulike behov. Vi har store valgmuligheter i beliggenhet, uten at det går utover eksisterende tilbud. Og trenger flere gode barnehager, i alle bygdas skolekretser.

 

Barnas beste skal ligge til grunn i alle avgjørelser som omhandler barn. I dette har kommunen en stor utfordring, som ikke kun angår egnede, tidsriktige bygg. Det handler om verdier, og verdivalg. Dagens forvaltning i barnehage- og skole sektoren og det som legges til grunn for oppvekstvilkår i Nesodden kommune er bekymringsverdig. Alvorlige konsekvenser og store ringvirkninger for enkeltbarn og familier vil forårsake utfordringer for kommunen i år som kommer. Dette angår oss alle!