Fjerning av den svartelistede Parkslirekne på Nordstranda

Av