En liten notis i gårsdagens papirutgave av Amta fikk oss til å reagere. Frigjørings- og veterandagen 8. mai skal i år ikke markeres på Oscarsborg, men i Vestby. Flere veteraner vi snakket med uttrykte skuffelse over at Oscarsborg ble valgt bort. Ordfører Haktor Slåke forteller at han allerede begynte planleggingen i mars, og at utgangspunktet var at dagen skulle markeres i Frogn. I Follo er det markeringer både i Ski, Oppegård og i Vestby, og ifølge ordføreren er det utfordrende å samle alle til et stort arrangement. Det forklarer ikke hvorfor det ikke er mulig å holde en egen markering i Frogn.

Så var det dette med pengene. I tidligere år er regningen blitt delt mellom kommunen og veteranforeningen. Så vidt vi forstår har det vært uklarheter rundt hvem som skal ta regningen. Vi mener at enhver kommune uten forbehold bør ta regningen for et slikt arrangement.

På vegne av 143 veteraner i Frogn (104 på Nesodden) har en gruppe på tre bestemt at det ble vanskelig å markere 8. mai på Oscarsborg i år. Vestby veteranforening er like overrasket som alle andre over at det ikke arrangeres egen markering. Men legger selvsagt til at alle er hjertelig velkomne.

Oppsummert kan det i denne saken virke som om det har skortet på planleggingen, og at enkleste løsning ble valgt. I noen saker er ikke den enkle løsningen den beste, dette er en av dem. På vegne av befolkningen sender politikerne på Stortinget norske kvinner og menn ut i krig. Det minste man kan gjøre i gjengjeld er å vise respekt for dem som faktisk tok den jobben. Den respekten kan vises en gang i året, såpass bør vi forvente. Mange tusen veteraner er skadet, fysisk og psykisk. Ingen har sluppet helt umerket fra jobb som soldat. Men alle soldater vet at ingen sivilist kan forstå hvordan en slik erfaring er, og noe av det kan ikke forklares.

Nettopp derfor er så mange veteraner stolte 8. mai, at samfunnet har en dag i året hvor man flagger og hvor det skjer minnemarkeringer. Det gjelder også for alle dem som sitter hjemme og ikke deltar. Vi håper Frogn kommune og andre involverte tenker seg bedre om til neste år.