Cato Grønnern: – DFI beholder plassen. Håper jeg!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Det er et ordtak som sier «Viljen styrer virkeligheten». Jeg håper det nye styret i fotballgruppa får arbeidsro og muligheter for å lykkes med en helt nødvendig opprydding.

«DFI rykker ned «skriver et tidligere styremedlem i fotballgruppa og hovedstyret i et leserinnlegg publisert i Amta den 29.04.19. Det er spilt tre serierunder. Dette er en dyster spådom og lite motiverende for spillere og ikke minst for dem som har påtatt seg å rydde opp i et økonomisk og kontraktsmessige forhold, som har fått utvikle seg over lang tid. Dagens situasjonen kunne vært verre, hvis ingen tok ansvar, bare kastet «kortene» sine.

Jeg synes det er noe spesielt å få dette servert av et tidligere styremedlem – som for bare ett drøyt år siden satt i fotballstyret. Her «retter man baker for smed». DFIs problemer i fotballen er ikke noe som har poppet opp over natten – de har fått utvikle seg over tid. I 2017 hadde de nådd et nivå på kr 800.000, som ble ettergitt av hovedstyret. I 2018 var laget på vei mot kr 500.000. De aktuelle styrene tok ikke grep.

Noe måtte gjøres!

I innlegget refereres det til mange hendelser «så langt i 2019» – riktige og feilaktige påstander. Tiltakene er i iverksatt for å redusere kostnadsbruken. Fotballgruppa hadde i 2019 utgifter i størrelsesorden ca. kr 160.000 pr. md. til organisasjonen rundt A-laget (lønn, arb.giveravgift, feriepenger, bilgodtgjørelse). Kampinntekten var i størrelsesorden kr 15.000 pr. md. Det påløper også andre utgifter. Gapet er forsøkt dekket gjennom andre klubbinntekter og sponsorer. Forpliktende avtaler rundt   A-laget er nå tilnærmet 40 % av tidligere budsjett for 2019. Ingen frivillige har blitt bedt om å forsvinne. «Frivillige» med kompensasjonsordninger/godtgjørelse er en annen kategori. Ingen sponsorer har blitt bedt om å forsvinne. I den situasjon klubben har vært i, har alle disse tiltakene vært nødvendig, selv om prisen kan bli et nedrykk.

DFIs motto og målsetting blir underordnet, når det ikke er penger i kassa. Ukritisk pengebruk eller «bruk»» av penger man ikke har, får sine konsekvenser. På det ekstraordinære årsmøtet i fotballgruppa den 24.04.19, ga det nye styret en grundig gjennomgang av historikk og nåsituasjon. Synd at ikke noen fra det tidligere styret var til stede. Gjennomgangen viste at det var nødvendig å ta grep og vi skal være glade for at noen tar ansvar, selv om det medfører mye ubehag.

Nå er fokus på økonomi i delregnskapene – alle gruppene blir fulgt opp jevnlig med krav om balanserte budsjetter og pluss tall. Dette er flott og på høy tid. Skal klubben leve opp til sitt motto og nå sin målsetting, må det være orden i økonomien.

Forholdet mellom hovedlaget og administrasjon på den ene siden og gruppene på den andre siden blir også problematisert av innsenderen, men hva gjorde det gamle hovedstyret med det forholdet?

Nå får vi legge historikken bak oss og håpe på det beste for klubben. Jeg håper mange kommer på Seiersten for å se DFIs mange lag, også A-laget, som nå i stor grad består av unge lokale spillere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags