Natur og friluftsliv er en sentral del av vår kultur. Derfor er det trist at NRK radio nå kutter kraftig i programtilbudet.

27. oktober sender NRK siste utgave av det timelange programmet «Friluftsmagasinet». Dagen etter skrus sendingen av for NRKs populære program «Naturens verden». Dette er en trist nyhet for alle som er glad i natur og friluftsliv i Norge.

Begge programmene har hatt meget gode lyttertall, og beslutningen virker derfor vanskelig å forstå. Når programmene skal erstattes med musikk, kommentarer og såkalt «flyt-radio», fremstår det nærmest som et forsøk på å riste av seg lyttere.

Undersøkelser viser at nordmenn først og fremst identifiserer norsk kultur med vår natur og vårt enkle friluftsliv. Det er noe av kjerne-essensen ved det å bo og leve i Norge, og en viktig del av vår kulturelle identitet. Ni av ti innbyggere deltar i friluftslivet. Det er neppe andre programmer som har så stor relevans og interesse i befolkningen som «Friluftsmagasinet» og «Naturens verden».

NRK har uttalt at fokus på natur og friluftsliv skal opprettholdes gjennom innslag, og at morgensending i helgen skal utvides til to timer direktesending. Enkel regning viser at når disse timene i stor grad skal fylles med musikk, konkurranser og nyheter, blir resultatet uansett en kraftig reduksjon i forhold til dagens programtilbud.

En annen endring, etter det vi forstår, er at faste reportasjer fra natur- og friluftslivsområder i hele landet, skal erstattes med korte kommentarer fra studio mellom musikkinnslag. «Friluftsmagasinet» og «Naturens verden» har vært radioens svar på «Norge rundt», med naturens behagelige ro over innslagene, og tid til å fullføre setninger og samtaler. God radio handler nettopp om å fange stemninger, skape bilder og ta folk med ut.

NRK mister også et viktig fagmiljø i radio bygget opp over mange år, med kompetanse på natur og friluftsliv. God naturformidling krever langt mer enn å være munnrapp mellom låter. Hvem som helst får ikke kommentere en fotballkamp, kulturnyheter eller valgsendinger. Men NRK mener tydeligvis at friluftsliv ikke er en egen kompetanse verdt å satse på.

Hvorfor i all verden skal NRK radio bli lik alle andre kanaler? Hvordan skal det være mulig å fortsatt argumentere for opprettholdelse av NRK og lisensbetaling, når vi kan få det samme gratis på andre frekvenser?

I et nytt mediebilde hvor enhver B-kjendis har en pratepodcast og vi kan lage våre egne spillelister på Spotify, hvorfor satser da NRK på mer av det samme?