Frivillighet, kultur og idrett skaper sterke fellesskap

Frivilligheten - glede, læring og fellesskap

Frivilligheten - glede, læring og fellesskap Foto:

Av
DEL

MeningerKulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Frogn Arbeiderparti mener at kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap.
Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet og bidrar til god livskvalitet og glede. Den fyller en rolle verken markedet eller det offentlige kan fylle. Det gjelder innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur, idrett og andre områder. Kulturpolitikken bidrar også til næringsutvikling og arbeidsplasser.
Frivilligheten må være fri.

Møteplasser med sterke fellesskap er viktig og det ønsker Arbeiderpartiet å være med på å styrke. De frivillige organisasjonene og ildsjelene spiller en svært viktig rolle i å omskape dette engasjementet og fellesskapet slik at det både blir godt og nyttig for den som bidrar og for samfunnet.

Frivilligheten tilfører lokalsamfunnet enorme verdier og har som arena og aktør stor betydning for demokratiet. Frogn Arbeiderparti mener det offentlige må i større grad bygge opp kompetansen i å legge til rette for sivilt samfunnsengasjement og brobyggende fellesskap. Kultur, idrett, aktivitet av ulik art og mangfold – dette har ikke gått ut på dato, men er viktigere enn noensinne.

Frogn Arbeiderparti mener vi må bruke ulike verktøy for dette, bruke middel som frivilligheten kan nytte i arbeidet sitt, og ha rause samarbeidsavtaler mellom kommune og frivilligheten.
Rammebetingelser som arenaer og egnete lokaler og lager, er vesentlig for å lykkes. I Frogn har vi flere arenaer som Seiersten Idrettspark, Smia, Gamle Drøbak skole, Hospitalet, Dyrløkkeåsen Kultursenter/flerbrukshall, skoler og gymsaler, Heer og Digerud grendehus, Folkvang og mange flere.

Bruk av kommunale lokaler – og i særdeleshet skoler som lokale samfunnshus har vært en lang tradisjon i Norge. Nå er dette under press ved krav til at kostnader til drift skal ned på et minimum og kommunale lokaler stenges etter arbeidstid og står tomme. Videre er krav til brannsikkerhet en begrensning på bruk da det kreves tilsynsvakt som igjen er en kostnad.

Frivilligheten trenger forutsigbarhet. Frivillig arbeid som turneringer og loppemarked krever i utgangspunktet mer enn nok av dem som skal arrangere om de ikke skal måtte bruke mye krefter på å slåss mot byråkratiet også. Frogn Arbeiderparti mener at bruk av skolene til musikkverksteder og -seminarer må gjøres tilgjengelige også for overnatting med enkle rutiner som selvfølgelig ivaretar sikkerheten.

Det er en klar politisk målsetting for Frogn Arbeiderparti at kommunale lokaler skal kunne benyttes av frivilligheten når de ikke er i bruk av kommunen. Dette gjelder også i helger og ferier.
Utleiereglement for kommunale områder og lokaler – som er vedtatt av Frogn kommunestyre, gir i hovedsak gode føringer.
Den største utfordringen for frivilligheten er at kommunen ikke kan stille med tilsynsvakter til alle tider som er ønskelig for frivilligheten, slik som f.eks. i helger. Videre at aktivitet på helg i hovedsak styres til Dyrløkkeåsen skole som har tilsynsvakt. Det gir liten fleksibilitet i bruk av skolene som lokale samfunnshus. Frogn Arbeiderparti mener at det bør innføres løsninger som i større grad åpner opp for dette.

Skedsmo kommune har innført tillitsutleie, der frivilligheten kan få tilgang til kommunens lokaler ved å få egen nøkkel, og selv være tilsynsvakt. Dette krever selvsagt at opplæring gis i f.eks. brannvern, rømningsveier mm. I Skedsmo er det vedtatt: «Utenom vanlig åpningstid kan leietaker gis adgang til driftsavtale eller utkvittering av nøkkel. Dette gjelder for eksempel lokaler som er stengt på grunn av manglende tilsynsordning. For enkelte lokaler kan det inngås en egen årlig avtale om utkvittering av nøkkel (tillitsutleie).

Frivilligheten blomstrer i Frogn og den har en utrolig kraft – bare vi legger til rette for den og lar den være fri i sin utfoldelse.

Frogn Arbeiderparti mener at frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Vi vil med dette takke alle frivillige som står på hver dag for nettopp å være med å utvikle Frogn som lokalsamfunn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags