Ingen hestehandel om Kolstadutbyggingen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI 2011 og i 2015 gikk Frogn Arbeiderparti til valg på at vi ønsker å regulere utbyggingen av Kolstad til et grønt boligfelt. Vi vil at området skal tilføres et betydelig antall boenheter som rekkehus og lavblokker. I et klimaperspektiv, er det viktig å legge til rette for økt bruk av trematerialer som lagrer karbon. Derfor mener vi at det må legges til rette for en bærekraftig boligutbygging. Frogn trenger boliger til en overkommelig pris, slik at de som ønsker å etablere seg og jobbe i kommunen, skal ha råd å bosette seg her. Vi vil jobbe for at Kolstad skal blir et grønt boligfelt, slik som Frogn Arbeiderparti tok initiativet til for mange år siden.

Kolstadutbyggingen er imidlertid ikke en sak som Arbeiderpartiet «hestehandlet» inn i avtalen vi inngikk med Høyre etter valget i 2015. Dette var en utbygging begge partiene var enige om før vi begynte samtalene etter valget.

Frogn Arbeiderparti har ikke for vane å gå på akkord med sine grunnleggende synspunkter i politikken. De standpunkter som vi framfører i de politiske utvalgene er fundert på fakta og kunnskap, sammen med vår ideologiske verdier.

Premisser i planer

For å legge til rette for en bærekraftig utvikling av Frogn og Gamle Drøbak trenger vi grundige konsekvensutredninger og langsiktige areal og forvaltningsplaner.

Gjennom gode demokratiske prosesser skal befolkningen, de frivillige organisasjonene og andre ha mulighet til å komme med sine innspill og synspunkter til de langsiktige handlingsplanene i kommunen. Både i arbeidet med kommuneplan og andre planer, får vi tilført viktig kunnskap som er viktig å legge til grunn, når de politiske partiene til slutt skal behandle de ulike kommuneplanene. Derfor er det særdeles viktig å understreke at premissene for arealforvaltningen i Frogn legges gjennom de helhetlige planene. Ikke gjennom en fragmentert utbygging basert på ulike dispensasjoner, private forslag og reguleringsplaner hvor det sees bort fra helhetlige vedtatte planer.

Strenge på dispensasjon

Alle som er opptatt av og følger med på hva politikerne foretar seg i de politiske utvalgene, vil ha merket seg at Frogn Arbeiderparti er svært forbeholdne ved å sette til side vedtatt plan for å gi private utbyggere dispensasjon fra regelverk og planer på bekostning av andre grupper. Vi sier i utgangspunktet nei til å bygge ned strandsonen, eller verdifulle natur- og friluftsområder og landbruksarealer.

Dette er saker som Arbeiderpartiet og Høyre har ulike synspunkter på. Arbeiderpartiet mener det skal være tungtveiende grunner til å gi dispensasjon og sette til side et strengt regelverk, som skal sikre vår kulturarv i Gamle Drøbak.

Arbeiderpartiet gikk til valg på et program hvor vi vil arbeide for en bærekraftig utvikling av Frogn. Dette er vår ledetråd når vi behandler utbyggingssaker i hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker.

For Frogn Arbeiderparti er det avgjørende at vi sikrer en god oppvekst for våre barn og barnebarn i trygge, grønne omgivelser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags