Museumsskogen- en trist historie

Musemsskogen: Et område tilknyttet Follo Musum, som ligger sør for Oppegårdstjernet er pantsatt.Kart: Follokart

Musemsskogen: Et område tilknyttet Follo Musum, som ligger sør for Oppegårdstjernet er pantsatt.Kart: Follokart

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

LeserbrevDet var en gang- slik begynner alle eventyr. Det var eventyrlig at Håkon Ødegården ga bort gården sin, Lille Glosli med tilhørende skog til Follo Museum.   Skogen ble deretter hetende Museumsskogen.

Det var ikke mulig for Follo Museum å drifte Museumsskogen på en god nok måte. Museet manglet både mannskap og nødvendig kunnskap om skogsdrift. For Follo Museum var det derfor en meget lykkelig løsning at kommunestyret i Frogn vedtok at Museumsskogen egnet seg godt som utbyggingsområde for boliger. Museumsskogen ligger i et område av Frogn med infrastruktur, skole, barnehage, butikk og kollektivtilbud. Museet fikk mange tilbud fra seriøse aktører som ville utvikle dette området. Follo Museum ble forespeilet en inntekt på ca. 50,- millioner ved å bygge boliger på en del av skogen.   Det betød at Follo Museum kunne bidra med et lån/garanti   for manglende 12,- millioner til byggesummen for Oslofjordens Trebåtmuseum som ble bygget i Volden i Asker.

Les mer: En floke som må løses

Byggeprosjektet stoppet opp fordi både stat og fylke nektet å fullføre finansieringen   når endelig byggeprosjekt forelå. Dette til tross for at de tidligere hadde lovprist ideen om et trebåtmuseum i Oslofjorden.

For å «redde» Oslofjordens Trebåtmuseum garanterte Follo Museum for toppfinansieringen. Dette i god tro pga. tydelige politiske utsagn om at reguleringsplanen for boligprosjektet i Museumsskogen ville bli godkjent.

Men da skjedde det høyst uventete. Noen i kommunestyret skiftet menig og Museumsskogen ble omgjort til et LNF-område ved en ny behandling av kommuneplanen. Flertallet foretrakk å omgjøre Kolstad skog, et tur og friområde   på ca. 600 mål til boligformål. I dette området er det ingen infrastruktur, og ingen tilstrekkelig skole -og barnehage- kapasitet. 600 mål er minimum 600 boliger. Med snitt på 2,1 person pr. bolig blir det ca. 2000 nye innbyggere. Det kan bli ganske voldsomt for en kommune på Frogns størrelse.

Hva skjedde med Oslofjordens Trebåtmuseum?

Det ble bygget takket være støtten fra Follo Museum. Men fordi et flertall i Frogn kommunestyre omgjorde Museumsskogen til LNF-område med en redusert verdi til ca. 1 prosent av den opprinnelige verdien, gikk Asker kommune inn med et lån. Dette lånet krever nå Asker kommune tilbakebetalt med renters rente. Follo Museum har absolutt ikke penger til å betale lånet. Asker kommune kan derfor slå Follo Museum konkurs! Men det vil ikke ta seg vakkert ut i media, at rike Asker kommune slår en fattig Museums- stiftelse konkurs.   Midlertidig løsning er derfor at Asker har fått pant i Follo Museums arealer, blant annet Museumsskogen.

Les mer: Blir det ingen løsning så kan Asker bli eiere av dette området i Frogn

Forslag til løsninger:

– Frogn kommune tillater boligbygging i en del av Museumsskogens areal og

– Asker kommuner frafaller sitt krav om innløsning av lånet. Det er tross alt Asker som har glede av Oslofjordens Trebåtmuseum. Det er besøksmål for alle båtentusiaster, skolebarn og andre besøkende med synergieffekt for områdets butikker og restauranter.

Snipp, snapp, snute – dette eventyret kan få en lykkelig slutt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags