Under gjenreising av Finnmark kom en statlig delegasjon over en høyde og så ned på et nedbrent fiskevær.

– Her trengs en plan, sa en sjefsbyråkrat.

– Nei, her trengs en molo, sa Gerhardsen.

Frogn har nå ansatt en næringssjef. Vel og bra, men under rådmannens vinger. Selv mente jeg det burde være en fristilling mellom næringsdrivende (rådet?) og ordfører/rådmann. Slik ble det ikke.

Vår ferske næringssjef skal begynne med å lage en næringsplan. Tja, er det det vi trenger nå? Ett år med å lage en plan, ett eller 2 år med diskusjon og involveringer. – Jeg hadde nesten avvent kua med å eta, så dau’a, sa bonden.

Jeg tror vi er mer tjent med at det direkte tas et offensivt tak i det som skjer her og nå, for eksempel:

-Minibank

-Polet

-Parkering

-Turist-ting

-Festival-ting

-Drøbak-ting

-Bølge-ting

-City-ting

-Etablering

-Andre ting

I direkte samarbeid med de det gjelder og med ordfører og rådmannens fullmakter og ryggdekning. Vi vet at verden forandrer seg i økende takt og vi er en del av den. Når planen er ferdig i 2020 er den mest sannsynlig utdatert på mange områder. Til orientering, Telenor planlegger ikke for lengre enn 4 år og de vet ikke om de eksisterer om 10. Det gjør nok kommunen, men allikavelagitt.