En ordførers sorti

Sigbjørn Kvistad.

Sigbjørn Kvistad. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet var spesielt å lese den avgåtte ordførers sterke kritikk av rådmannen i Frogn kommune (Amta 21.10.19), og dermed også rådmannens medarbeidere. Spesielt, bl.a. fordi det i stor grad treffer ordføreren selv.

Lokaldemokratiet

Lokaldemokratiet og det folkevalgte «system» er i utgangspunktet todelt. Med en overordnet udiskutabel maktbase hos de folkevalgte, med bl.a en valgt ordfører. Videre et administrativt nivå med en ansatt rådmann/ adm.sjef som overordnet leder. Begge med hjemmel i bl.a. Kommuneloven. Begge arbeider vanligvis også i tillegg med delegert myndighet fra kommunestyret.

Ordførers oppgaver

Ordfører er valgt til sin oppgave på heltid, fullt ut lønnet av kommunen. Med fast kontorsted på det samme rådhus som rådmannen, og kan dermed møte rådmannen daglig.

Ordfører kan omtrent uten unntak delta i alle typer kommunale møter, og har dermed full kontroll.

Om ordfører ikke er fornøyd med for eksempel adm.saksgang, prioriteringer av saker, og ulike behov for endringer, kan ordfører når som helst ta dette opp med rådmannen, samt få vedtak i formannskap/ kommunestyre.

Ordførers funksjoner

Å sjekke ut hvor politiske vedtatte saker befinner seg i systemet, og eventuelt pushe på, er vanligvis en prioritert oppgave for en ordfører. Det kan være ulike årsaker til at et system ikke fungerer optimalt. Men det må ikke herske tvil om kommandolinjene og hvem som har ansvar, makt og myndighet til eventuelt å gjøre endringer i styring og ledelse av kommunen.

Ledelse

I toppen av kommunens politiske styringspyramide er det kommunestyret, med heltidsfungerende ordfører øverst. Som arbeidsgiver, og med det overordnede politiske ansvaret. Også for det administrative nivå, og at saksbehandlingen fungerer slik det skal.
Å skylde på andre er enkelt, og kan bl.a. skyldes manglende rolleforståelse/ rolleavklaring. I verste fall ansvarsfraskrivelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags