Gå til sidens hovedinnhold

Follo kommune? Hvorfor?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Amta onsdag 27. april skriver Dagfinn Danielsen, nestor i Frogn Høyre, at motstanderne av en stor Follokommune vet å krisemaksimere. Han mener det ikke er grunn til å frykte mindre lokal politisk representasjon i det nye kommunestyret. Danielsen mener videre at avstanden til sentrale tjenesteleverandører ikke vil være et problem ettersom det går buss til Ski hvert 20 minutt fra Seiersten. Her er det mye som kunne vært sagt, men la meg nøye meg med følgende:

Intensjonsavtalen om å slå sammen Enebakk, Oppegård, Ski, Ås og Frogn som nå foreligger, innebærer en kommune med 100 000 innbyggere og et kommunestyre med 51 representanter. Det er allerede bestemt at det ikke skal opprettes noen form for nærmiljøutvalg.

Alle de fem kommunene som nå diskuterer å lage en Follokommune med mer enn 100 000 innbyggere ligger gjennomgående høyt på lister over innbyggertilfredshet, medarbeider-tilfredshet, tjenestekvalitet, lokaldemokrati og kommuneøkonomi. Frogn kommuner er ingen liten norsk kommune. Dessuten foreligger det ingen entydig anbefaling fra statens side om at kommuner i Frogns størrelse må slå seg sammen med andre for å klare seg like godt fremover.

Både Høyre og Venstre mener at en så stor kommune vil være en mer attraktiv arbeidsplass og bli bedre i stand til krevende og spesialiserte arbeidsoppgaver. Det er mulig noen ansatte vil trives med å kjøre til Ski for å møte en større arbeidsplass, men det gjelder ikke alle. Forkjemperne for Follo kommune mener også at arealplanlegging og næringsutvikling vil bli mer helhetlig. Store kommuner er imidlertid ikke automatisk mer egnet enn små kommuner til å respektere regionale arealbestemmelser og tiltrekke seg bedrifter. Dette handler vel så mye om politisk vilje og stø kurs over tid. En kommune som strekker seg fra Ytre Enebakk til Søndre Frogn er ikke nødvendigvis en garanti for mer bærekraftig arealbruk, flere arbeidsplasser og smartere tjenesteyting i fremtiden.

Lokaldemokrati handler om å engasjere folk til å ta ansvar for utviklingen i sitt eget nærområde. Det nye kommunestyret vil mest forholde seg til milliardbudsjetter og overordna retningslinjer for hvordan administrasjonen skal gis fullmakter for å følge den politiske kursen som er staket ut. Det som nå meisles ut i Son er en intensjonsavtale mellom fem mellomstore kommuner som nå ligner mer på en regionaldemokratisk løsning enn et lokaldemokrati.

Det er bare en måned siden Ordføreren i Frogn fikk kommunestyret til å innse at et samarbeid med Vestby, Ås og Nesodden ikke vil bli noe av. Nå sitter vi i forhandlinger med Ski, Oppegård, Ås og Enebakk med sterk følelse av dårlig tid og et Frogn Høyre som vil vise at de kan levere hva Regjeringen forventer. De store utredningene som ligger til grunn for forhandlingene i Son er det knapt en innbygger i Frogn som har lest. Dessverre klarer heller ikke utredningene å konkludere med at Frogn burde stå alene eller slå seg sammen med andre.

Frogn MDG kommer i de neste møtene i kommunestyret til å foreslå at Frogn nå trekkes ut av forhandlingene med Ski, Oppegård, Enebakk og Ås. Dersom dette ikke får tilstrekkelig støtte, vil vi foreslå en folkeavstemming om den nye kommunestrukturen den 12. juni. Det vil være for galt om Frogn kommune ble en del av Follo kommune uten en folkeavstemning og en klargjøring av hva som er problemet med Frogn fremover.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.