Gå til sidens hovedinnhold

– Næringsrådet tar feil

Artikkelen er over 3 år gammel

Områdeplanen i Drøbak.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Det er med en viss undring vi har mottatt Frogn Næringsråds, ved Sindre Sandberg, henvendelse om mekling i behandlingen av ny områdeplan. Brevet ble publisert på Næringsrådets Facebookside 24. januar og i dagens Amta, 26. januar.

Frogn Næringsråd opplever at ingen politiske partier har oppnådd flertall for sitt forslag og at situasjonen er fastlåst.
– Dette er ikke riktig. Det vedtatte forslaget fikk flertall med Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiets stemmer.

– Deretter ble, som vedtatt og i alle tilsvarende saker, områdeplanen sendt ut på 1. gangs høring. Det har kommet mange høringsinnspill og også flere innsigelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Disse skal behandles på nytt før planen sendes ut på 2. gangs høring. Planen har altså ikke vært på 2. gangs høring, som Næringsrådet skriver.

– Det ulykksalige i prosessen er at plan-/byggesaksavdelingen i kommunen har hatt svært mangelfulle ressurser etter høringsfristen 15. juni 2017 og de har ikke hatt kapasitet til å starte arbeidet med høringsuttalelsene / innsigelsene. Det er bevilget ekstra penger for å styrke byggesaksavdelingen og de er nå godt rustet til å behandle ventende saker. Vi erfarer at de nylig har begynt å se på områdeplanen og vi venter nå på administrasjonens vurdering av høringsinnspillene og innsigelsene.

– Som politikere er vi helt avhengige av administrasjonens kvalifiserte uttalelser til høringsinnspillene/innsigelsene, før vi behandler planen på nytt. Disse vil vi vurdere grundig og dette kan føre til at vi endrer noen av våre formuleringer og mulig også standpunkt, eller at vi står videre på de innspillene vi allerede har kommet med. Dette er en naturlig del av den demokratiske prosessen.

– Frogn Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet avventer nå administrasjonens behandling og vi ser ikke at det er grunnlag for noen ‘mekling’ som initiert av Frogn Næringsråd. Frogn Næringsråd bør kjenne til hvordan demokratiske prosesser i kommunen fungerer.

Med vennlig hilsen

Frogn Høyre

Eva Anderssen

Gruppeleder                                                            

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.