Denne saken viser hvor feil det blir når saksbehandler går inn og avgjør saker

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevVerneforeningen gamle Drøbak så med undring oppslaget i Amta med overskrift “VI HADDE TILLATELSE”.  Hvordan huseier kan mene at han hadde fått en tillatelse han faktisk ikke hadde fått er et mysterium. Det er også et mysterium at journalisten ikke oppfattet dette! Det tredje mysteriet her er at kommunens saksbehandler sier “vi går ikke mer inn i den konkrete saken her” når dette dreier seg om arbeider er satt i gang uten nødvendige tillatelser og arkeologisk vurderinger i fjæra!

I oppslaget blir foreningen tillagt “skyld” fordi vi skal ha klaget på tiltaket. Amta har ikke kontaktet oss i denne sammenheng. Vi vil derfor komme med følgende faktaopplysninger:

Det har vært flere store arbeider på denne eiendommen siden de nye eierne overtok for få år siden. Disse har vært behandlet av Byantikvaren, uten at det er sendt ut nabovarsler. Den eneste innvirkning vi har hatt er at vi har gitt Byantikvaren en del eldre bilder av huset og eiendommen. Dette er bilder som b.la viser hvordan det så ut, med et svært hull i grunnmuren for "Raskebekken", se bilde fra 1915.

Vi var derfor overrasket da vi fikk til uttalelse "Søknad om rammetillatelse..." datert 2.2.17. Verneforeningen utarbeidet en uttalelse, som ble sendt kommunen. I denne var vi positiv til flere av endringene, som ville kunne forbedre områdets utseende, siden murene mot øst, syd og vest var sterkt eksponerte fra byen og sjøen, og var av svært dårlig kvalitet.

I brevet ønsket vi blant annet presisering av type stein (for å unngå vrakstein fra Larvik), og spesielt ønsket vi at det ble gjort en vurdering av om tomtegrensen virkelig lå så langt ut i sjøen som det innmeldte tiltaket skulle omfatte. Det tidligere nevnte bilde viser at det i 1915 ikke var noen hage i syd. Videre foreslo vi, om det ble funnet at tiltaket holdt seg på egen tomt, noe som vel enda ikke er besvart, at plastringen, (steinsetting for å stoppe sjøen å undergrave muren mot syd), skulle gjøres slik at den ble en fortsettelse innover av gjestehavnas molo, med samme utforming, ikke utenfor i bratt stigning og bue slik det er søkt om.

Tross dette ble det gitt  rammetillatelse. Vi sendte et bekymringsbrev til Frogn Kommune som påpekte feil i saksgang og at i slike saker må FK se til at ansvarlig søker er profesjonell og kvalifisert, da kan ikke tiltakshaver påberope seg slike misforståelser som har skjedd i denne saken.

Det ble gjort flere forsøk uten hell på å nå saksbehandler i kommunen for å diskutere en eventuell klage på rammetillatelsen. I denne sammenheng ble det sendt et utkast til en eventuell klage, for å vise hva vi ønsket å diskutere med kommunen. Dessverre uten respons fra Frogn Kommune.

I slutten av Mai/Juni-17 var Byantikvaren i Amta og hadde tydeligvis overtatt saken og la sterk vekt på å få avsluttet den før hun sluttet i kommunen. Hun uttalte “Dette blir fint”. Om hun da var klar over at IG ikke var gitt er uklart.

Denne saken viser hvor feil det blir når saksbehandler går inn og avgjør saker - uten skriftlighet og varsling om aksepterte endringer til tiltakshaver og naboer.

Det er å håpe at Frogn Kommune gjør en best mulig jobb med stillingsinstruks når man ansetter etterfølger i stilling som Byantikvar!

Det tillegges alle tiltakshavere å følger vanlige spilleregler, som kan være kompliserte å administrere som privatperson, det gjelder å benytte fagfolk som blant annet vet å avvente arbeid til det foreligger igangsettelsestillatelse. Å tro at man har tillatelse man ikke har fått fordi det har gått lang tid uten å høre noe fra kommunen holder ikke mål, spesielt ikke innenfor kulturvernområdet Gamle Drøbak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags