Det er for høy risiko å skulle velge et alternativ til gummigranulater på Seiersten

Av
DEL

LeserbrevI Formannskapet stemte Høyre for at det skal brukes gummigranulater på kunstgressbanen på Seiersten. Dette var ingen enkel beslutning, men etter Høyres syn er dette i dag den eneste gode løsningen for kunstgressbaner.

Vi vet godt at det er testet ut andre løsninger på enkelte baner, som sand, kork, sukkerroe, eller andre plastprodukter. Men ingen av disse er foreløpig gode erstatninger. Dette betyr ikke at Høyre mener det er greit med spredning av gummigranulater utenfor banen.

Miljødirektoratet sendte 28. juni i år ut på høring Forskrift for utforming og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale. Miljødirektoratets vurdering er at alternative fyllmaterialer, basert på dagens kunnskap om egnethet, helse- og miljøpåvirkning, og etablerings- og driftskostnader, vanskelig kan erstatte SBR-granulat i idrettsbaner som brukes hele året. Videre står det at det er stor interesse for utvikling av miljøvennlige og kostnadseffektive alternativer til gummigranulat med gode bruksegenskaper. Miljødirektoratet er kjent med at det pågår testing av flere mulige alternativer. Foreløpig har ikke testing av alternativer vist seg å gi gode nok resultater, og de er vesentlig dyrere enn dagens materiale.

Miljødirektoratets løsning er derfor å innføre krav om tiltak som begrenser spredningen av gummigranulater utenfor banen. Dersom disse kravene etterleves, vil utslippene reduseres med opptil 98 prosent. Kravene omfatter fysisk barriere rundt banen, håndtering av drens- og overvann, forsvarlig håndtering av snø, etablering av et inngangsparti der brukere kan rense klær og sko før de forlater banen, avfallshåndtering / ombruk og informasjonsformidling.

Etter å ha lest Miljødirektoratets høringsnotat ble Høyres vurdering at gummigranulater i dag er den beste og i praksis eneste løsningen. For å hindre spredning må vi isteden sørge for at kravene som bergenser spredningen blir iverksatt.
Frogn Høyre forventer at det vil komme bedre produkter etter hvert. Imidlertid når Miljødirektoratet, som primært har fokus på klima og miljø, nylig har vurdert at det foreløpig ikke finnes gode alternativer er Høyres vurdering at det vil ta tid å utvikle slike produkter.

Et mindretall i Formannskapet stemte for bioinnfyll (sukkerrør, kork etc.) istedenfor gummigranulat. Bioinnfyll er i utgangspunktet et dyrere alternativ, i tillegg vil en slik løsning kreve en annen type kunstgress enn det som er dekket av den pågående reklamasjonssaken, noe som vil øke kostnaden ytterligere. Bioinnfyll er allerede prøvd ut på noen baner, men så langt mener Miljødirektoratet at dette ikke er gode nok alternativer.

Høyre vil minne om at når gummigranulater kom ble det vurdert som en funksjonell og miljøvennlig løsning basert på gjenbruk av gamle bildekk. I dag vet vi at gummigranulater ikke er en optimal løsning og forhåpentligvis kommer det gode erstatninger. Dette viser imidlertid at det som virker som en god idé, ikke nødvendigvis er det når det kommer til stykket. Skulle Formannskapet valgt bioinnfyll ville vi valgt en løsning som vi vet er dyrere, men som vi foreløpig ikke vet om vil fungere. Det overrasker Høyre at mindretallet tar så lett på risikoen som bioinnfyll innebærer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags