Hardbrukshus: - Dessverre er det flere forhold ved saksbehandlingen av denne saken som ikke er «flott»

Av
DEL

LeserbrevNesodden kommunestyre vedtok 28. februar å anskaffe 2 hardbrukshus ( i form av modulbygg nedenfor brannstasjonen. Dessuten fikk rådmannen fullmakt til å avgjøre om ytterlige et hardbrukshus kan erstatte allerede etablert bosetting. Da eiendommen hvor 2 av hardbrukshusene er tenkt oppført ligger i uregulert LNF område, besluttet kommunestyret at det skal søkes dispensasjon fra arealplanen.

Etter min mening er saksbehandlingen som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak mangelfull.

Det fremgår av rådmannens saksfremlegg at målgruppen for hardbrukshus er, sitat: "personer som motsetter seg helsehjelp og som ønsker å leve sine liv på en måte som noen ganger gjør det utfordrende for omgivelsene".

Til tross for de utfordringer for omgivelsene som rådmannen mener hardbrukshus kan medføre, står det videre i saksfremlegget at,sitat: " Rådmannen har vurdert det som uhensiktsmessig å forespørre andre enn de som har bygning i umiddelbar nærhet av de forsterkede boliger, dvs. brannstasjonen."

Hvorfor det er "uhensiktsmessig" å forespørre spørre innbyggere som faktisk bor i nærområdet fremgår ikke av rådmannens saksfremlegg.

Det er imidlertid foretatt høring med brannsjefen i Follo og paramedic. Grunnen til at brannsjefen og Paramedic er blitt kontaktet er i følge rådmannen at brannvesenet og paramedic har sitt arbeidssted på brannstasjonen og er nærmeste nabo. 

Høringen med brannsjef og paramedic er foretatt av kommunalsjefen og er gjort per telefon. Kommunalsjefen har laget referat . Det står blant annet i referatet,sitat: "Det er flott å høre at det ikke er registrert noen problemer knyttet til brannstasjonen på Dyrløkke og at dere er positive til at vi forsøker en lignende løsning i nærområdet til brannstasjonen"

Kommunalsjefen har også vær i telefonisk kontakt med paramedic på Nesodden.Her står det blant annet i referatet,sitat: " Det er flott å høre at dere stiller dere positive til plassering av to hardbrukshus i nærområdet til Nesodden brannstasjon".

Dessverre er det flere forhold ved saksbehandlingen av denne saken som ikke er "flott".

Høring per telefon, hvor administrasjonen lager summariske referater av samtalen er ikke "flott." Hvorfor er en slik fremgangsmåte valgt? 

At naboer i Nøkkefaret, foreldre til barn som bruker veien ved brannstasjonen som adkomst til slalombakken  samt boligsameiene i Vardenbakken ikke er inkludert i høring er heller ikke flott.

Der som er flott er at det prinsippet i forvaltningsloven om at "en sak skal være så godt opplyst som mulig" også gjelder for kommunestyrets beslutninger. 

Kommunens administrasjon har bevisst valgt å holde beboere i nærområdet utenfor saksforberedelsen. Det er heller ikke foretatt noen konsekvensanalyse av tiltaket for nærområdet. 

Denne saken må kommunestyret på Nesodden behandles på nytt slik at forvaltningslovens prinsipper om forsvarlig saksbehandling blir ivaretatt.

Thorleif Ellestad

Nesodden

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags