Kommunestyret vedtok 26. april 2017 å anmelde selskapet Vitale for å ha overfakturert Nesodden kommune med ca. 1,3 mill.

Nesodden kommune har avtale med dette private firmaet om tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. En gjennomgang av fakturaer viser at firmaet har overfakturert kommunen med ca. 1,3 mill. Overfaktureringen er innrømmet og beløpet tilbakebetalt. Nesodden kommunestyre valgte allikevel å anmelde firmaet.

Denne saken viser hvor lett det er å miste kontroll eller bli lurt når man bruker eksterne tjenesteleverandører.

Nå har vi bedt om en full gjennomgang av dette og vil se på hvordan vi kan bygge opp egen kompetanse på områder vi ikke har i dag. Det er ikke gjort over natta, og tilbakemeldingene fra dem som får disse tjenester er veldig gode; de ansatte har gjort en veldig god jobb, men det er ikke det dette handler om.

 

Firmaet Vitale er kjøpt opp og ny eier har vist stor vilje til å rydde opp. Om avtalen skal sies opp vil avhenge av mange ting. Garantier om at vi ikke ser samme forhold som er avdekket i Bærum (når det gjelder lover og regler vedrørende arbeidsforhold) og vår mulighet til å utføre de samme oppgavene med egne ansatte. Disse undersøkelsene vil ta noe tid.

Aps landsmøte vedtok at vi vil begrense muligheten til å hente ut profitt av offentlig velferd og at skattepengene i størst mulig grad skal gå til produksjonen av tjeneste. Ikke til overskudd.

Vi har ikke grunnlag for å si at de avsløringer vedrørende arbeidsmiljø som ble avdekket i Bærum også har skjedd på Nesodden, men det er samme firma det handler om. Vi har allikevel håp om at politiet nå tar dette seriøst og gjennomgår alle kommuner hvor firmaet har vært inne. Det vi nå anmelder er overfakturering. Det er stort og har skjedd over lang tid. Det må vi komme til bunns i. Det er ikke nok å bare betale tilbake pengene. Noen bør stilles til ansvar også. Det skylder vi skattebetalerne på Nesodden.