Jeg overtok som brukerrepresentant på Nesoddtangen gård i september, og begynte med en kartlegging av situasjonen på gården. Det viste seg at gården hadde mistet sin daglige koordinator for en stund tilbake og at de ansatte ved gården gikk på nærmest vikariatstillinger. Kort varsel om når de hadde vakter på gården og generell usikkerhet om når de neste gang skulle på jobb kombinert med at stillingen til fagleder var kraftig redusert, gjorde at det var vanskelig å gjennomføre planlagte aktiviteter.

Til tross for at den manglende forutsigbarheten virket utfordrende, greide allikavel en aktiv brukergruppe å holde både keramikk og yogakurs i gang.

Les bakgrunn her:

Nesoddtangen gård synes foreløpig reddet

Mange mobiliserte mot Nesoddens budsjettkutt: Nå ser kampen ut til å føre fram 

Endelig skulle vyene realiseres...

Jeg kom inn i en omleggingsfase, både med henhold til forandringer i personalsituasjonen ved gården, administreringen og selve kommunens bruk av lokalene. Kommunen hadde leid ut gården til private aktører på bekostning av psykisk helses utvikling og til belastning for ansatte som måtte bruke tid og krefter på å rydde før og etter utleie og erstatte ødelagte og stjålne ting. 

Nå hersket det derimot en optimistisk stemning på gården. Det var blitt ansatt en ny leder i psykisk helse og et samarbeid med Nesodden kommunes kulturavdeling var opprettet. Dette samarbeidet la seg fint på linje med brukernes ønske for gården. Å skape et tett samarbeid med kulturavdelingen som kunne føre til at stedet ville brukes både på dag, kveldstid og helg. Et sted til glede for alle nesoddens innbyggere. 

Endelig skulle vyene for stedet realiseres!

Vet nesoddingene dette? At de hadde fått ett fantastisk kulturhus med flotte, gratis lokaler de kunne bruke til intimkonserter, kunstutstillinger, teater osv på nydelige Nesoddtangen gård.

Psykisk helse ekskluderer ikke

I debatten som foregår rundt Nesoddtangen gårds fremtid beskrives en situasjon der psykisk helse eksluderer andre grupper og besøkende. Dette er en fiktiv situasjon, og sannheten en helt annen. Nesoddtangen gård var åpnet for alle, men Ellen Knutsen vår kultursjef rakk bare å invitere til et par arrangement før nedleggingsbomben smalt, og andre interesser meldte seg. Det er sterke føringer på å omgjøre dette området til et kommersielt foretak med en privat aktør.

Til salgs for høystbydende

I klausul for salg av Nesoddtangen gård står det spesifikt at stedet skal være et friluftsområde. Selve gården ble pusset opp av midler gitt psykisk helse for innkjøp av eget hus, nærmere bestemt 3 millioner.

Bygninger er satt opp og restaurert av brukere ved gården. Det oppleves ikke riktig å skulle fortrenges av en privat aktør når Nesoddtangen gård faktisk er et sted gitt til psykisk helse mot at midlene de hadde ble brukt til oppussing av gården og at salg av eiendommen følger med en klausul med krav om at stedet skal være friluftsområde. Dette er ment som sikkerhet for områdets tilgjengelighet for Nesoddens befolkning.

Psykisk helse er ingen trussel tvert imot. Vi hadde et fantastisk samarbeidsprosjekt på gang, der behovet hos psykisk syke både for skjerming og aktivitet var i balanse med ønsket om å åpne og utvikle stedet. Nå er stedet til salgs for høystbydende.