Heia alle helsesykepleiere i Frogn

Bente Bjerknes, førstekandidat til kommunevalget i Frogn

Bente Bjerknes, førstekandidat til kommunevalget i Frogn Foto:

Av
DEL

LeserbrevHelsesykepleiere (tidligere helsesøster) gjør en uvurderlig innsats på barne- og ungdomsskolene våre.
I tillegg til vaksinering, undersøkelser og undervisning tilbyr de også treff-tid hvor de blant annet kan tilby samtaler dersom en elev har det vanskelig.

Lett å stikke innom

Det er lett å stikke innom helsesykepleier. Hun eller han er kjent i skolemiljøet og har ofte bygget opp en trygg og god relasjon til elevene.
Helsesykepleier har mulighet til å fange opp ulike utfordringer, før det vanskelige får utvikle seg. Målet er at helsesykepleier skal være tilgjengelig når eleven trenger det. Altfor ofte møter elevene en stengt dør.

Helsedirektoratets normtakk fra 2010

Heer skole har ifølge kommunens hjemmeside 300 elever. Skolen har tilbud om helsesykepleier i ca. 50 % stilling. Det er langt unna normtallene fra Helsedirektoratet.
Normtallene, utarbeidet av helsedirektoratet i 2010 sier at «En helsesøster i 100 prosent stilling kan følge opp, maksimalt, en av følgende kategorier:
300 elever i barneskolen
550 elever i ungdomsskolen
800 elever i videregående skole
Og som ikke det er nok: – Denne normen er ikke lenger i tråd med oppgavene som ligger til tjenesten, uttaler Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder for faggruppen for helsesøstrene.
Hun etterlyser fortgang for å få på plass en ny bemanningsnorm som sikrer nok tilstedeværelse i skolehelsetjenesten.

KrF vil styrke tilbud om helsesykepleier

Frogn KrF vil styrke tilbudet om helsesykepleiere i Frognskolen. I første omgang i henhold til helsedirektoratets måltall fra 2010. Det innebærer en styrking av stillingene ved hver enkelt skole på mellom 50-100 prosent.

Noen vil hevde at kommunen ikke har råd til en slik satsing. KrF er overbevist om at økt tilbud om helsesykepleier vil bidra til at flere barn og unge får et bedre liv, at ulike utfordringer blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt og at kommunen i det lange løpet vil spare mange penger.
I tillegg ser vi fram til at nye normtall blir utredet og implementert.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags