Flere skoler i Follo tilbyr elevene å delta i gudstjenester i skoletida i desember. Det er ingen selvfølge at alle elever skal delta i slike gudstjenester. Norge ble dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2007 fordi den offentlige skolen i Norge tok for lite hensyn til livsynsminoritetene . Etter dette har Kunnskapsdepartementet satt klare krav til offentlige skoleeiere som ønsker å gjennomføre skolegudstjenester.

Utdanningsdirektoratet har skrevet en uttalelse hvor de opplyser at skoleeierne kan gjennomføre skolegudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling, men de må blant annet rette seg etter disse kravene:

•Det skal være enkelt for foreldrene eller elevene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for.

•Skolen skal gi informasjon i så god tid at foreldrene eller elevene som ønsker det, med rimelig frist, kan melde om fritak.

•Skolen må tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud for de som melder om fritak

•Skolen bør organisere deltagelse på gudstjenester ved at elevene aktivt melder seg på. Det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.”

Utdanningsdirektoratet er også klar på at gudstjenesten ikke bør gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning bør være samlende for alle elever på skolen. Avslutningsarrangementer, og andre markeringer i løpet av skoleåret som er ment å inkludere alle elever, bør derfor legges til skolen, slik at alle kan delta.

Vi i Follo lokallag av Human-Etisk Forbund ønsker at skolene i Follo lykkes med å lage gode inkluderende undervisningsopplegg fram mot jul. Vi ønsker også at de som ikke ønsker å delta i skolegudstjenester vil oppleve at dette er greit og at skolen vil tilby dem likeverdig alternativ undervisning mens andre elever er i kirken.

For Follo lokallag av Human-Etisk Forbund

Nann Jovold-Evenmo, leder  og Arne Bodin