Hvorfor ikke kalle en spade for en spade, Wickholm?

Av