Høyre- og Frp-regjeringen foreslår at utlendinger må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge. Bare for å ha understreket det: Jeg tror absolutt alle er enige i at alle som kan og vil jobbe, skal jobbe. Det er når alle bidrar vi får skapt et samfunn med små forskjeller og like muligheter.

Men samtidig som Høyre- og Frp-regjeringen mener at innvandrere må ut i jobb, har de kuttet i norskopplæringa og økt den integreringshemmende kontantstøtten. Å kutte i antall norsktimer når vi vet at en av hovedgrunnene til at innvandrere ikke får jobb er norskkunnskaper, viser bare Høyre- og Frp-regjeringens sanne ansikt når det gjelder integreringspolitikk. Å øke, og i det hele tatt bevare, kontantstøtten, når vi veit at det hindrer innvandrerkvinner å komme seg ut i arbeid, er ikke bare integreringshemmende, men også rett og slett kvinnefiendtlig.

Jeg ønsker meg politikere og en regjering som virkelig mener at arbeid til alle er jobb nummer 1. Jeg ønsker meg politikere som vil øke antall norsktimer i norskopplæringa for innvandrere, nettopp fordi Norge trenger at alle er med og bidrar til fellesskapet. Jeg ønsker meg politikere som ser hvor integreringshemmende kontantstøtten er, og vil derfor fjerne den. Og derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet går til valg på nettopp disse tre tingene, fordi alle skal med.