For omkring tre og et halv år siden foreslo jeg her i Amta at 5000 av kirkemedlemmene på Nesodden kunne legge til side et fast beløp hver måned. Bakgrunnen var et nødvendig ønske om et nytt kirkebygg. Tilgangen på offentlige midler ser fortsatt ikke ut til å være tilstede. Kr. 125, som er halparten av mitt foreslåtte beløp, ville gitt 7,5 mill. i året. Og da kunne det stått over 25 mill. på byggekontoen idag.

I nyhetsmediene har det vært diskusjon om hvilke organisasjoner som burde få statsstøtte. Hvis medlemmene i den Norske Kirke, som ikke lenger ligger under Statens overstyring, ga den "tienden" som det oppfordres til deres Bibel, ville økonomien deres vært i orden. Frimenighetene burde også droppe statsstøtten, som er helt unødvendig. Å være økonomisk uavhengig ville jo vise noe av friheten og selvstendigheten menighetene egentlig skulle representere.