Da Donald Trump sådde tvil om han ville respektere resultatet av presidentvalget, parerte han kjapt kritikken med: "Selvfølgelig vil jeg godta utfallet, ...om jeg vinner". Nordmenn flest reagerer med vantro, men samtidig sprer et tilsvarende "demokratisk" tankegods seg her hjemme. Mens det hoderystende raljeres over sjokkuttalelsen til "The Donald", framstilles de som overstyrer folkes nei til kommunesammenslåing, som lokalpolitiske fyrtårn.

Primært fraråder Høyre folkeavstemninger i den lovpålagte innbyggerinvolvering. Om de likevel ble noe av, fikk partiets tillitsvalgte følgende anbefaling: Kun ved minst 75 prosent frammøte og over 60 prosent nei, burde det vurderes å ta hensyn til folkets røst. Akkurat som grunnlovsendringer krever 2/3 flertall og suverenitetsavståelse 3/4, anses det normalt som en fordel med stor enighet også bak andre betydningsfulle forandringer i samfunnet. "Brei semje" heter det på godt norsk, men her skal man plutselig måtte stable på bena langt mer enn simpelt flertall for å stoppe en strukturendring. Hvor langt ut i et demokratisk bakvendtland er det mulig å havne?

Ja-stemmer og hjemmesittere

Høyre-ordføreren i Loppa var av dem som fulgte opp med halsbrekkende matematiske krumspring. Etter 85 prosent nei med 56 prosent valgdeltagelse summerte han like godt de 72 ja-stemmene med hjemmesitterne og fikk da et knepent flertall for sammenslåing. Det motsatte regnestykket gir skarve 8,5 prosent for å gi opp det lokale sjølstyret. Kommunestyret ble ikke med på ordførerens ville ferd mot Alta.

Marnardals ordfører utmerker seg også med kreativ bokføring. Han har sluppet unna en brysom folkeavstemning, men innbyggerundersøkelse hadde de. Disse, som ofte preges av svært ledende spørsmål, skal være så meget bedre i følge kommunalminister Sanner. Marnardølenes skepsis burde være tydelig nok, men ordføreren resonnerte med at summen av 28 prosent positive og 13 prosent nøytrale ga så godt som dødt løp og tolkningsrom nok til å legitimerer sammenslåing med Mandal og Lindesnes. Sistnevnte hadde så en folkeavstemning som forkludret det hele. Sanners forsøk på å overtale kommunestyret til å ignorere resultatet mislyktes. Alenegang for Marnardal til byen virker nok enda mindre besnærende for bygdefolket, men fortsatt er utfallet uavklart.

Knebler grasrota

Nylig vedtok kommunestyret i Tranøy å gå inn i Lenvik. Begge er Høyre-styrte. Ordføreren uttalte at det var en gledens dag for Tranøys innbyggere. Hva? I folkeavstemninga ble det jo 64 prosent nei. I den sto sammenslåing med inntil seks kommuner på seddelen. Bare Tranøy gikk etter hvert videre i samtaler med alles storebror Lenvik. Denne gang sikret man seg ved ikke å gi grasrota anledning til å uttale seg om forhandlingsresultatet. Samtidig tas det mer eller mindre for gitt at de to øvrige Senja-kommunene, Berg og Torsken som sa enda mer rungende nei, skal følge etter.

Lav valgdeltagelse blir brukt til forsvar for Tranøy-politikernes overkjøring av eget folk. Det nytter ikke i Steigen hvor 59,3 prosent var med. Av dem stemte 64 prosent nei til innlemmelse i Bodø. Kommunestyret fattet først vedtak i tråd ned dette, for så med knapt flertall å snu uten at nye momenter hadde dukket opp. Med store deler av bygdefolket i harnisk, pekes det på at avstemninga bare var rådgivende. Siden alle partier på forhånd proklamerte at de ville følge den, er det igjen nærliggende å dra parallellen vestover: "I'll accept it, ...if I win".

I kjent stil i slike kretser argumenteres det med at folket er feilinformert. De forstår ikke sitt eget beste. Da må Sanners likesinnede i kommunestyrene, de som har fått med seg rette fakta og ser hele bildet, ta ansvar og overkjøre folkeflertallet. Nettopp slik rettferdiggjør også Trump sin manglende respekt for dem som ikke sluker hans budskap. Politiske motstandere, en internasjonal konspirasjon og partiske media har jo forledet dem til å stemme feil.

Gufs av embetsmannsvelde

Hvordan har så informasjonskampen vært rundt kommunereformen? I bestrebelsene for å få gjennomført flest mulig sammenslåinger har regjeringa pøst ut hundrevis av millioner til utredninger, ansatt prosessveiledere i alle fylker, fristet med mer eller mindre tvilsomme gulrøtter og svingt pisken med trusler om tvang og økonomisk strupetak. Ja-sida har hatt nesten utømmelige ressurser og vi har sett en enorm tidsbruk i alle forvaltningsledd. De som har kjempet for lokal sjølråderett og fortsatt levende bygder, har gjort det meste på frivillig basis. Likevel har det stort sett blitt øredøvende NEI, og dette svaret fra grasrota er ikke godt nok for hverken Sanner eller hans lojale, aktive og hørbare misjonærer.

Som et gufs fra det fjerne embedsmannsveldet foretar fylkesmennene mange steder karttegning fullstendig på tvers av folkeviljen i et siste forsøk på å skremme til "frivillige" sammenslåinger. Bare slikt storfolk sitter på all nødvendig viten. Småfolkets stemme er null verdt. Når tas det til orde for å avlyse neste års valg slik at disse orakler kan sende de rette folkene til Stortinget?

Marsipan for godt lederskap

Ut over ovennevnte har vi sett alt for mange tilfeller lite verdig det folkestyret vi ellers holder så høyt. Der det har vært flere enn to alternativ, slik som i Rennesøy og Halsa, har spørsmålsstillingen vært avgjørende når den har åpnet for kreativ tolkning i sentraliseringens ærend. I enkelte kommuner slik som Skodje, Ørskog, Midsund og Hornindal utelot de like godt selvstendighetsalternativet fra stemmeseddelen. Andre har avvist massive krav om folkeavstemning framsatt gjennom underskriftskampanjer og fakkeltog. Rygge, Lardal og Hof er eksempler på det. Når innbyggerundersøkelser dessuten er enten mangelfulle eller legges i skuffen ved feil resultat for makthaverne, kan ordførere fare i ekspressfart til Oslo for å spise marsipankake med en minister som gir dem ros for godt lokalt lederskap.

Av sentrale politikere såvel som avisredaktører blir slike holdninger i dagens Norge løftet fram som kloke og framsynte forbilder. Mens USA antagelig slipper med skrekken, er det kanskje snart Norge som fortjener å få Donald Trump som president?