Ikke så sjeldent får jeg spørsmål om min røde knapp- den som lyser opp på jakkeslaget og vekker oppmerksomhet.

I januar 2013 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med syv andre organisasjoner Rød knapp-kampanjen «Stopp vold mot kvinner». De fire hullene i knappen symboliserer temaer som må arbeides med for å hindre vold : Kvinners Rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og forskning for å arbeide mot vold.


Økt vold

Øst politidistrikt har nylig offentliggjort tall på antall voldshendelse i 2016.

3.982 voldshendelser ble anmeldt i 2016, en økning på nesten 18 prosent siden 2012 skriver Amta. Tallet gjelder all type vold, fra slåsskamper på byen til voldtekter.

Tallet for anmeldt partnervold i Follo og Indre Østfold viser en tilsvarende økning. I 2013 ble 84 forhold anmeldt. I 2016 var tallet økt til 120. Selv om antall voldsanmeldelser øker er det i følge politioverbetjent Hans Christian Dragvoll store mørketall. Dette er skremmende. Alt for mange utsettes for vold og seksuelle overgrep, og volden får store konsekvenser.

Krenkede barn- syke voksne

Høsten 2016 lyttet jeg til et foredrag av dr. med. Anne Louise Kirkengen. Hennes hovedtema var " Krenkede barn - syke voksne". Gjennom et gripende foredrag dokumenterte hun hvordan belastende og krenkende hendelser i barndommen fører til sykdom som voksen.

At voldsutsatte er disponert for å utvikle psykisk sykdom har lenge vært kjent. Mindre kjent er det at voldsutsatte barn har en betydelig økt sjanse for å utvikle fysisk sykdom.

Den største studien som hittil er gjennomført på sammenhengene mellom barnemishandling og voksen helse og velvære er ACE-studien (The Adverse Childhood Experiences Study).

Studien viser blant annet at traumer i barndommen kan redusere forventet levetid med opp til 20 år. Videre at konsekvenser av langvarig belastning legger grunnlag for en rekke fysiske sykdommer som bla. hjerte- kar sykdom, slag, og ulike infeksjonssykdommer. Den " enkle" forklaringen er at mennesker som utsettes for vold og overgrep er i konstant alarmberedskap, med blant annet høy muskeltonus, høy puls og høyt blodtrykk, noe som igjen disponerer for sykdom.

Det er først og fremst kvinner og barn som utsettes for grov og farlig vold og krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot eget liv.

Alternativ til vold

Krise og incestsenteret på Ås har lenge arbeidet for å etablere Alternativ til Vold ( ATV). ATV er et behandlings og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Etter planen realiseres dette fra annet halvår 2017 i Follo.

Min røde knapp

Derfor bærer jeg min røde knapp- ikke bare på kvinnedagen- men hver eneste dag- for å minne om at vold, ikke bare mot kvinner og barn - men alle - er uakseptabelt og på tvers av alle verdiene jeg står for: likeverdighet og respekt for alle mennesker.