Kvinnedagen er en dag som i utgangspunktet ble opprettet for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner. En dag som i årevis har blitt brukt til demonstrasjoner for å fremme kvinnesaker og paroler, og som får oss til å huske at kvinners rettigheter fremdeles må kjempes for. Jeg har pratet med flere rundt meg, for å forstå hva kvinnedagen betyr for den enkelte. Svarene er samstemte, kvinnedagen er viktig for å få fokus på likestilling og likeverd. I tillegg var det en som svarte at 8.mars er en hyllest til de kvinner som har banet vei og kjempet i mange år for at vi skal komme dit vi er i dag, noe jeg selvsagt er veldig enig i.

Om man forsker litt mer rundt emnet kommer det tydelig frem at kvinnedagen er et fenomen som politisk sett i utgangspunktet befant seg på den venstre siden. Noen enkelthendelser har til og med gått så langt å vise at det er en viss splid mellom høyre og venstresiden, meninger om eierskap og hvor vidt man «har lov» til å demonstrere sine paroler på kvinnedagen. Personlig syns jeg at vi burde fokusere mer på å stå sammen enn å forsøke å overdøve hverandre. Kvinnedagen står for likestilling og kvinners rettigheter. Kvinnedagen er en påminnelse om at vi, og mange før oss, har kjempet for at vi har kommet dit vi er i dag. Kvinnedagen er symbolet på at vi må fortsette å kjempe, til kvinner over hele verden har fått sine rettigheter tilbake! Vi må stå sammen, vi må kjempe sammen og vi må dra i samme retning! Gratulerer med dagen!