Økologisk mat i et miljøperspektiv

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevEn Nettavisen-journalist hadde nylig en artikkel på trykk her i Amta med overskrift: ”Økologisk mat er en krise for miljøet”. Ingressen lød: ”De som spiser økologisk mat sørger for enorme CO₂-utslipp, viser ny forskning.”

– Økologisk mat er en krise for miljøet 

Da jeg sjekket forskningen artikkelen refererte til var den langt mindre bastant. Den baserte seg dessuten på tall fra Tyskland. FN (UNEP-UNCTAD) har tall som viser at økologisk landbruk bidrar til større produksjon og matsikkerhet i Afrika. Andre undersøkelser av det globale landbruket viser det samme. Økologisk landbruk er gunstig for matsikkerhet globalt, selv om tall basert fra vår del av verden viser at økologisk landbruk her kan kreve mer areal for å produsere samme avling.

I undersøkelsen Nettavisen-journalisten henviser til sier forskerne at de ikke har vurdert andre aspekter ved økologisk kontra industrilandbruk, som bruk av kunstgjødsel, sprøytemidler, sårbarhet ved monokulturer osv. Mye av dette innebærer en trussel pollinerende innsekter og annet biologisk mangfold. Landbruket gjør seg avhengig av gift og store maskiner, og landbruksjord utarmes. Slik sett er aspekter av industrilandbruket en trussel mot matsikkerhet og miljø.

Økologisk landbruk er en viktig del av løsningen for matsikkerhet og miljø globalt. Det blir søkt når artikkelen trekker frem tall for nydyrking av myr for å få et negativt nok bilde av økologisk mat. Særlig blir det pussig når mye av det vi spiser dyrkes ved å brenne regnskog og frata småbrukeres jord så flere blir underbetalte plantasjearbeidere på enorme bruk innrettet mot eksport.

I forskningen ligger det tall som man vel så gjerne burde fokusere på. Største delen av arealbruk og klimautslipp er knyttet til kjøtt- og meieriproduksjon. Kutter man ned på dette så trengs mindre arealer, og det vil være mulig å være selvberget på norske arealer, også med økologisk produksjon. I dag importerer vi mye av maten vi spiser og foret til dyr på norske bruk. I beste fall er halvparten av maten vi spiser produsert i Norge. Den største utfordringen er det voksende kjøttforbruket, som må ned, ikke at en del bønder dyrker i størst mulig grad giftfritt. En annen verdi med det økologiske landbruket er at man holder i hevd et bredere spekter av vekster, noe som er gunstig ved klimaendringer. Økologisk landbruk i kombinasjon med lavere kjøttforbruk er bidrag til et klimasmart samfunn innenfor rammene av det jorden produserer og kan absorbere i løpet av et år, så vi unngår å utarme mulighetene for neste generasjon.

Øyvind Solum

Miljøpartiet De Grønne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags