En lokalavis har mange roller og oppgaver. I Norge har vi over 200 aviser, og vi tror det er på verdenstoppen i forhold til innbyggertall. En lokalavis bør bestå av journalistikk og informasjon. De fleste er ikke klar over at aviser i Norge opprinnelig oppsto for å skape en plattform for annonser. Avisen skulle formidle kunngjøringer og annonser fra folk og bedrifter. Journalistikken kom altså senere.

 

Da Amta valgte å ta bort «Hva skjer»-spalten på side 3 fikk redaksjonen i sannhet se hva Amta betyr for en del av våre lesere. Folk var sinte og skuffet. De ringte, møtte opp og skrev lange brev. Avisen så seg nødt til å tvinge folk inn på sine nettsider for å få den informasjonen de tidligere hadde fått i papirutgaven. La oss gjøre det klart enda en gang, det var en tung avgjørelse som handlet om mangel på ressurser. Akkurat hvor tung denne avgjørelsen var har Amtas medarbeidere fått kjenne på kroppen. Og som leserne ser av dagens sak på side 3, vi klarte ikke leve med denne avgjørelsen. Redaktøren legger seg gjerne flat og ber om unnskyldning til de berørte leserne, lag og foreninger.

Heldigvis er det aldri for sent med en ny start. Etter en lang tenkepause og mye velvilje fra de ansatte får vi nå til en slik spalte en gang i uken. Helst skulle vi selvsagt hatt den hver dag, men håper leserne kan leve med kompromisset.

Erkjennelsen av at avisens historie er tuftet på kunngjøringer og annonser er monumental. En lokalavis kan ikke bare bestå av nyheter, vi må også gi våre kjernelesere en grunn til å abonnere. Amtas kjernelesere er seniorer, og nå har vi lyttet til deres tydelige stemme.

Amtas redaktør har et ønske om å skape god journalistikk hver dag. Alle redaktører er forskjellige, og vektlegger ulike stoffområder i sin avis. Men det er ingen tvil om at vi får flest henvendelser fra lesere hvis det er feil i kryssordet, sudukoen eller radio- og tv-sidene. Henvendelsene rundt vår journalistikk er mer sjelden. Likevel vil vi fortsette å utføre samfunnsoppdraget vårt som vaktbikkje, det er ingen andre som gjør denne jobben. Men vi lover å ha i avisens historie lenger fremme i hodet fra nå av. Og håper dere tilgir oss.