Flere har med rette kritisert Nesodden kommunes administrasjon for deres håndtering av manglende barnehageplasser. Først og fremst, hvordan kunne det skje at over 60 barn sto uten plass. Av dette er det selvsagt dukket opp store utfordringer både med hensyn til lokasjon og bemanning. Barn må som kjent ha en innkjøringsperiode, og det blir en umulighet å gjøre dette simultant med alle barna i august. Derfor må noen vente med å begynne i barnehagen. Dessuten er det lovbrudd av kommunen. Som dessverre ikke får etterspill, systemet er ikke lagt opp til at en kommuneadministrasjon får straff når de bryter barnehageloven.

I denne saken har Amta erfart noe vi opplever fra tid til annen. Innbyggere som er redde for å stå fram i avisen i frykt for at det skal få konsekvenser for deres saksbehandling i kommunen. Det kan gjelde alt fra byggesaker til søknad om barnehageplass. Flere av foreldrene Amta har snakket med ønsker ikke å snakke med avisa. Familien Barlindhaug Ellingsen er unntaket, de tar bladet fra munnen og forteller om konsekvensene dette har for dem. Deres kritikk av Nesodden kommunes håndtering av saken er helt berettiget.

Vi tror de snakker på vegne av mange foreldre i denne saken, og det er bra at de er uredde. Faktum er at det ikke er noe å være redd for. I Norge har vi ytringsfrihet, og hvis vi får tilstander der den kommunale saksbehandlingen ikke kan kritiseres mister vi noe på veien. Og vi er helt sikre på at administrasjonen både på Nesodden og i andre kommuner er helt enig i dette. Ingen ønsker et samfunn der innbyggerne stilltiende aksepterer tingenes tilstand. Rop ut, kjeft og vær forbannet. Og gjør det gjerne i Amta. Det er slik vi som samfunn kommer videre, og lærer av feil som gjøres.

 

Og når vi snakker om feil. I denne saken mener vi feilen som ble gjort burde blitt kommunisert på en bedre måte av den kommunale ledelse. Da virkeligheten åpenbarte seg, med nesten 70 barn på venteliste burde kommunen valgt å legge seg flate. Ordfører og kommunalsjef burde åpnet med å si: beklager vi gjorde feil, nå skal vi rydde opp og svare for hva som skjedde. I stedet var det lite tegn til ydmykhet, kun et sterkt ønske om å bortforklare virkeligheten. De fleste som ber om unnskyldning får tilgivelse – selv en kommuneadministrasjon.