Rundt 70 barn fra i aldersgruppen 1–3 år mangler barnehageplass fra høsten. Både ordfører Nina Sandberg (Ap) og varaordfører Erik Adland (H) sier at Nesodden kommune har økonomi til å gjennomføre plan om midlertidige plasser. Dette er selvsagt selvfølgeligheter, og lite interessant for dem det gjelder. I paragraf 7 i barnehageloven står det klart «Det er med dette en lovpålagt oppgave for kommunen å sørge for et tilstrekkelig antall barnehageplasser». Ingen barn på Nesodden kommer til å stå uten barnehageplass til høsten.

Flere politikere lurer på hvordan dette kunne skje. Det gjør vi også. Ordføreren Sandberg innrømmer at prognosene ikke har vært holdbare, og sier at de skal se på hva som kan gjøres for å få dem mer treffsikre. Det håper vi virkelig, for denne situasjonen er ikke holdbar for dem det gjelder.

Kommunalsjefen hevder at noe av årsaken er økt tilflytting til Nesodden. Men dette regnestykket er ikke logisk. Det er 31 av de nesten 70 barna som er innflyttere under 3 år. Fortsatt gjenstår nesten 40 barn som allerede var bosatt i kommunen, og som det altså ikke var plass til uansett tilflytting. Kommunen har bommet grovt, og årsakene til kaoset er flere. Kommunen brukte prognosene fra Statistisk sentralbyrå da de beregnet behovet for barnehageplasser. En prognose som åpenbart var feil. En prognose er kun gjetning som ser på historikken, hverken SSB eller Rambøll har oversikt over utbyggingen på Nesodden. Administrasjonen skylder også på Vardenutbyggingen, og mener det har vært usikkert hvordan denne ville påvirke antall barnefamilier. Denne usikkerheten forstår vi lite av, slik vi ser det er det en enkel oppgave å undersøke tilflyttere til dette området. Mange av dem som flyttet til Varden var seniorer som flyttet fra eneboliger. Eneboligene blir så kjøpt av barnefamilier som trenger barnehageplass.

Rådmann Geir Grimstad er overrasket. Vi er overrasket over at han er overrasket. Økonomisjefen sier kommunen ikke har kontroll på hvor mange barn som fødes hvert år. De lener seg på en prognose som de sikkert har betalt mye penger for. Kommunen burde innføre en fast rutine hvor de må ta en telefon eller to for å undersøke hvor mange barn som fødes. Mye har gått galt her, og dessverre er det barnefamiliene som må betale prisen.