Det er nærmest ubegripelig at Nesodden kommune ikke står på for å bedre trafikksikkerheten ved kommunens største barnehage.

Før helgen ble moren til et av barna i Heia barnehage kjørt ned i fotgjengerfeltet rett utenfor barnehagen. Det var fuktig sort asfalt og om mulig enda mørkere enn vanlig på en varm januarmorgen.

Bilisten overså kvinnen som gikk i fotgjengerfeltet, og så skjedde det som foreldre har kontaktet kommunen om flere ganger.

Kommunens politikere skal være befolkningens ombudsmenn. Det ansvaret føler vi at politikerne i Nesodden bør kaste seg inn i, alle som en. Kommunen har ingen plikter som følge av eierskap til veien. Det er det fylkeskommunen og Staten som har. Men rollen som ombudsmenn- og kvinner går ut over hva man har plikt til.

Den lokale administrasjonen har ifølge en bekymret representant for foreldrene bedt ham om å sende e-post til Statens vegvesen med dokumentasjon på hvorfor man ønsker en vurdering av fotgjengerovergangen.

Kommunens administrasjon virker da mer interessert i formelle ansvarslinjer enn den reelle situasjonen ute i det virkelige samfunnet, der folk altså blir skadet. Administrasjonen har trolig ikke gjort noe galt, men heller ikke noe riktig. Her er det politikernes rolle som ombud for befolkningen kommer inn.

Rådmannen må da få ordre fra politikerne om å engasjere noen i administrasjonen i arbeidet med å få Statens vegvesen til å utvide lavsonen på 40 kilometer i timen til å inkludere fotgjengerfeltet ved Heia barnehage.

Hvis det ikke kan prioriteres øyeblikkelig i den aktuelle avdelingen bør rådmannen personlig gå inn som saksbehandler. Det ville vært så uvanlig at han i hvert fall ville fått veivesenets oppmerksomhet. Prøv å få til et midlertidig skiltvedtak for å omgå saksbehandlingstiden på permanent skiltvedtak.

Les også disse lederartiklene om trafikk og kommunikasjon:

Nå må dere mobilisere (om Sjøtorget i Drøbak)

Bro er for framtiden (om tunnel eller bro over Oslofjorden)

Viktig med gode reflekser (om trafikkforholdene på Dyrløkke i Frogn)

Sikkerhet for passasjerene må gå foran hensynet til rettferdighet i streik (Amtas holdning i en streikesituasjon)