Det er nesten ikke lenger til å holde ut. Både Statens vegvesen og Fylkesmannen har i årevis stukket kjepper i hjulene for etableringen av Biltema på Måna i Frogn. Statens argument for at Biltema ikke skulle etablere seg var at de fryktet det skulle gi uheldige konsekvenser for omkringliggende næringsområder, uheldig «byspredning» og økt behov for bruk av bil. Lokalpolitikerne ga dispensasjon, men det vedtaket klaget både Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus på.

 

I mars 2016 sto jubelen i taket etter at fylkesmannen i Buskerud sa ja, og byggingen startet umiddelbart. I september 2016 åpnet endelig Biltema dørene. Men det var ikke over. Fylkesmannen la inn en innsigelse mot planendringen som Frogn kommune ville gjennomføre for å gi Biltema varig tillatelse til å bli. Høyst sannsynlig får rådmannen politikerne med seg, slik han gjorde i søknaden i 2015. Dermed havner saken hos kommunalminister Jan Tore Sanner.

Fylkesmannens argument er at Biltemas plassering strider mot hvor kjøpesentre med mange besøkende skal ligge. – Det står at disse skal ligge sentralt, med gangavstand og med kollektiv trafikk, sier saksbehandleren. Altså må de mene at Biltema burde ligget i Drøbak sentrum. At Biltema ligger noen titalls meter fra bussholdeplass har de ikke tatt med i vurderingen. Kommunalminister Jan Tore Sanners departement har avgjort åtte lignende saker de siste årene. Alle i favør av kommunene, ikke fylkesmennene. Det vil også trolig skje i denne saken, men å bruke folks skattepenger på unødvendig byråkrati er reinspikka idioti.