Økolandsbyen på Skoklefall er på skissestadiet planlagt med opp mot 600 boliger. Det er enormt, og trolig blir ikke prosjektet så stort. MDG snakker varmt om prosjektet, mens SV steiler over at miljøpartiet vil bruke dyrket mark til å bygge boliger. SV bruker sterke ord, og mener at ordet økolandsby blir brakt i vanry hvis man ofrer dyrket mark for prosjektet. Og SV lover mobilisering for sitt syn.

MDG derimot sier de er foreløpige positive, og ser mulighetene i stedet for begrensningene – og mener det er fullt mulig å både ta vare på, samtidig som man utvikler. Det er til sammen to eiendommer som er 340 mål store, hvorav 82 mål er dyrket mark. Altså er det, slik vi ser det, absolutt mulig å ha to tanker i hodet samtidig, både vern og utvikling.

Vi har ennå ikke klart for oss hva økolandsbyen skal inneholde, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn. Og vi ser fram til å få høre flere detaljer rundt planene, for foreløpig er det ganske ullent, etter vårt skjønn.

Og nettopp fordi det foreløpig er såpass ullent er det viktig å møte dette spennende prosjektet med et åpent sinn. Flere hundre nye boliger på Nesodden hadde vært et kjempeløft, og Nesodden er et meget godt egnet sted for en slik satsing. Politikerne må framover komme fram til de begrensningene de ønsker i prosjektet, til beste for kommunens innbyggere og naturen. Men det er altfor tidlig å mobilisere motstand mot et prosjekt som foreløpig bare er på skissestadiet. Og vi tror flertallet av Nesoddens innbyggere er positive til prosjektet, og evner å se at «ja takk, begge deler» er mulig i dette prosjektet.