Denne lederen ble publisert første gang 14.mai 2015

Amtas sak om ekteparet Øivind og Nina Valsø Sann har fått politikerne til å reagere. Venstres Nicolay Corneliussen har påpekt overfor rådmannen at han ikke har fulgt reglementet om at klager skal politisk behandles før de eventuelt havner på fylkesmannens bord. Når avisen forsøker å få svar på hvorfor kommunen ikke har overholdt reglementet blir vi møtt med en arroganse som dessverre ikke er uvanlig. Det er en bevisst strategi av kommunen når de viser seg totalt ute av stand til å innrømme feil eller legge seg flate.
Dette er ikke første gang Amta blir møtt med svadasvar som setter dem i et dårlig lys. Det er heller ikke første gang innbyggere har slitt med avdelingen for byggesak, og at kommunen viser at prinsipper er viktigere enn enkeltpersoners belastninger i slike saker. Minnelige løsninger er ikke et alternativ i Frogn kommune.
Når man leser brevene fra kommunen til ekteparet er det nesten så man ikke tror det. Forsvarsbygg og Riksantikvaren mener muren ikke er verneverdig. Kommunens saksbehandler skriver at de har forsøkt å få tak i personen som har uttalt seg for Forsvarsbygg, men at det ikke har lyktes, og at skrivet som er utformet ikke kan vektlegges. Slike uttalelser er det flere av i saksgangen.
Vi håper politikerne tar seg tiden til å lese kommunens mange brev i denne saken. Administrasjonen har tydelig sagt ifra at de vil gjøre alt de kan for å få rett. Amta har gjort jobben sin for å belyse denne saken, nå stoler vi på at politikerne ordner opp for denne familien.