Haktor Slåke og Frogn Høyre gjorde et brakvalg i 2015. Det var et klokt valg av Høyre å lansere Slåke som ordførerkandidat. Han kjenner alle, og alle kjenner ham. Gjennom tiår har Slåke gjennom sin rørleggergjerning bygget opp et omdømme som en vellykket forretningsmann – med hjerte. Nå må han stå til rette for løfter som ikke er overholdt, nemlig raskere saksbehandling på byggesaksavdelingen i Frogn kommune. Vi mener det var et urealistisk løfte som ble gitt, og det viser seg nå.

LES OGSÅ: Haktor innrømmer at dette valgløftet aldri ble innfridd 

I Frogn er byggesak ekstra utfordrende på grunn av vernesonen. Noen søknader tar lengre tid å behandle og krever spesialkompetanse. Denne kompetansen er attraktiv, og derfor kan arbeidstakerne i større grad velge jobber som er bedre betalt og kan gi et større fagmiljø.

At så mange saksbehandlere sluttet omtrent på samme tid har skapt spekulasjoner. Det er blitt pekt på indremedisinske årsaker i administrasjonen. Det kan være høyt arbeidspress, manglende oppfølging og mye annet. Bare Frogn kommunes administrasjon vet svaret på dette.

Byggesaksavdelingen i Frogn har en krevende høst foran seg. Til Amta sa tidligere byggesaksleder at det tar opp til et halvt år å lære opp en ny byggesaksbehandler, altså vil kommunen ikke ha dekket opp for disse stillingene før nærmere jul.

Denne situasjonen kan ikke en ordfører løse. Det er åpenbart at det som skal til for å holde valgløftet er økonomiske bevilgninger, det er i hvert fall en start. Da kan kommunen få nok folk som lønnes i tråd med arbeidsmarkedet, og sjansene for gode arbeidsforhold økes.