En av de store snakkisene i Frogn for tiden er sommerstenging av gater. Det første forlaget var å stenge kun Torggata i hele sommer, det andre var å stenge både Torggata og Niels Carlsens gate. Vi sier ja, men da mer av egoistiske hensyn. Vi synes det er flott at det kommer nye ideer på bordet som faktisk kan føre til en endring. Samtidig ser vi at stenging kan by på praktiske utfordringer både med hensyn til trafikk og næringsdrivende sør i Drøbak. Likevel, hvis vi skal ha to tanker i hodet samtidig har vi også en drøm for Drøbak torg. Slik det framstår i dag er det på grensen til flaut, mest på grunn av vareutvalget. Å sørge for at vareutvalget er relevant er blant annet politikernes ansvar, for de kan legge føringer for hva slags handel vi ønsker oss på et torg. Vi venter i spenning på et forslag fra den kanten, slik at vi kan få et torg å være stolte av. Mange byer langs norskekysten får det til.

Når det er sagt. Et regelverk kan ikke sørge for at butikker i Frogn stiller seg opp på Drøbak torg og selger varer der. Det praktiske med bord og ikke minst bemanning må være til stede. Vi innser at dette er utfordrende for de minste bedriftene. Uansett løsning er det utfordringer, men slik må det bli hvis man ønsker endring. Når vi først snakker om hvordan byen kan utnytte sitt potensial, Sjøtorget ligger som den vakreste parkeringsplassen i hele Oslofjorden. Alle vet at det er årevis fram i tid før noe skjer med Akvariet. Vi synes det er meget pussig at ingen har tatt noen grep her. Det samme gjelder gjestehavna, masse tom plass som kunne vært utnyttet bedre. For øvrig viser Amtas avstemning at flertallet ikke vil ha endring. Ikke noe nytt der, altså.