Forrige uke skrev Amta om Nesoddkatten, en gjeng med frivillige som omplasserer hjemløse katter. Vi tror de fleste lesere instinktivt tenker at dette er et prisverdig tiltak. Men ikke alle. Og vi må innrømme at debatten rundt hjemløse katter har gått oss hus forbi. Her finnes to steile fronter.

Den ene, som består av fuglevenner påstår at hjemløse katter dreper omkring 300.000 småfugl per år. Venner av småfuglene hevder at løskatter er en av de største truslene mot dyrelivet i naturen. Dette er vanskelig å dokumentere presist, men vi stoler på at Norsk Ornitologisk Forening har god kunnskap om dette.

Den andre fronten består selvsagt av kattevenner, som i debatter tilbakeviser at dette er en trussel mot dyrelivet. Vi mener begge sider har gode argumenter. Men det er ingen tvil om at når fuglevenner sier at de hjemløse kattene burde blitt avlivet i stedet for omplassert, så når de ikke fram med sitt budskap. Siden som representerer kattene er i stor grad følelsesstyrt, resultatet blir en opphetet debatt som ender i usaklighet.

I et sivilisert samfunn som Norge er finnes det andre metoder enn å ta livet av et dyr mange anser som en del av familien. Kattene det her er snakk om er hjemløse, altså er det en del mennesker som ikke tar det ansvaret man bør ta for et husdyr. I andre tilfeller kan det være katter som ikke finner hjem igjen. Vår konklusjon er at dette er menneskeskapt, altså er det menneskene vi må henvende oss til. Mattilsynet og veterinærer gjør en god jobb for å få merket kattene. Men dette er tydeligvis ikke nok. I et sivilisert samfunn mener vi at nøkkelen ligger i holdingsskapende arbeid. Pressen er en bidragsyter i så måte. Ved at Amta skriver om Nesoddkatten sender vi et signal til uansvarlige katteeiere. Holdninger endrer seg ved å videreføre kunnskap fra generasjon til generasjon, dette finnes det mange eksempler på.

Vi mener derfor at å ta livet av katter uten hjem bidrar til holdninger vi ikke ønsker i Norge. Problemet er reelt, men verden blir heldigvis et bedre sted for hver dag som går. Det er også en av menneskets oppgaver på jorden, å videreføre gode holdninger slik at verden blir litt bedre for hver dag. Også for katter og småfugl.