Amta omtalte tidligere i år Frogn kommunes dumping av snø i sjøen. Flere henvendte seg til avisen om denne praksisen, som har vært gjeldende i mange år. Men ikke alle vintre har vært like snørike som denne, så i år ble det nok ekstra synlig. På bakgrunn av omtalen bestemte fylkesmannen seg for å lage en rapport. Konklusjonen var overraskende, kommunen har faktisk ikke tillatelse til å dumpe snø i Oslofjorden. Heldigvis. Bildene viser tydelig det man selv kan tenke seg, snøen inneholder mer enn vann, søppel som har samlet seg opp på land havner i Oslofjorden.

Årlig bruker frivillige mye tid på å hente opp søppel fra havbunnen. Dykkere dokumenterer Oslofjordens søppeldynge som ikke er synlig for folk flest på overflaten. Der ligger det biler, båter, husholdningssøppel, ølbokser. Og plast. Mye plast. Plast blir aldri til noe annet enn plast, større plastbiter slites bare ned til mindre – og når den har blitt til mikroplast, er det omtrent umulig å fjerne den. Det gjør det enda viktigere å fjerne kildene.

Vi antar at flere kommuner langs kysten har samme praksis som i Frogn. I så fall er dette noe sentrale myndigheter bør ser nærmere på, og sørge for nulltoleranse for denne praksisen. Plasten mangedobles i magesekken til dyra i sjøen. Alt fra fisk og sjøfugl til sel og hval blir berørt av plasten, den legger seg som en hinne i tarmen og hindrer effektivt næringsopptak for dyr som får det i seg. I verste fall kan de dø. Det kan vi ikke akseptere, i Frogn eller andre kommuner i Norge.