Både politisk og administrativt har Frogn kommune signalisert at man ikke vil legge til rette for drift av Drøbak hundehotell. Det er oppsiktsvekkende og bør føre til en debatt i flere partier om den egentlige årsaken. Bedrift går så det suser. Den er inne på 214. plass av over 3000 bedrifter som har kvalifisert seg på Dagens Næringslivs «gaselle-liste» over lønnsomme bedrifter. Nå ser ikke ledelsen ved hundehotellet noen framtid i Drøbak, og det forstår vi.

Problemene tok til da Frogn kommune overtok etter Forsvarets hundeskole i 2010. Nå leies det ut til Montessori ungdomsskole og Drøbak hundehotell. De to private virksomhetene ligger på hver sin side av en stor gårdsplass og har fått svært forskjellige leievilkår.

Skolen har en langtidskontrakt som gjorde det økonomisk fornuftig å investere i ny bygning. Hundehotellet har en kontrakt som strekker seg over kun fem år. Dermed er det for eksempel ikke mulig å låne penger i banken til investeringer som er helt nødvendige.

Av forretningsmessige årsaker holdt kommunen hele saken om leiekontrakten hemmelig før avgjørelse for et år siden. KrFs Merete Solberg foreslo 20 års leieavtale med mulighet for forlengelse. Da ville hundehotellet ha satset i Drøbak. Solberg tapte voteringen med 9 mot 22 stemmer. Politikere, blant annet i Høyre, sa til Amta at de ikke hadde forstått konsekvensen av vedtaket før det hele var avgjort, og åpen debatt om en hemmelig sak var selvsagt umulig på forhånd.

Var det hvite løgner og skjulte agendaer som førte til vedtaket? Det vil vise seg når temaet snart kommer til fornyet politisk behandling.