Hver eneste vår fylles norske lokalaviser av artikler og leserbrev om veistandard og asfaltering, ofte fordi det angivelig er mangel på begge deler. Slik er det også i Amta.

Det finnes sikkert noen tilfeller der veiens standard er direkte farlig, men vi tror dette i all hovedsak dreier seg om bekvemmelighet og at innbyggerne liker at det ser pent og pyntelig ut i nærmiljøet.

Nylig skrev Amta en positiv artikkel om at Frogn kommune har satt av noen midler til asfaltering av mindre veier. Den lengste strekningen på 800 meter er i Heer terrasse, men det dreier seg også om 30 meter ved Badeparken i Drøbak og 300 meter i Vestbyveien.

Artikler og leserinnlegg om veier og veistandard er som regel basert på misnøye. Ingen av de ti stedene kommunen varsler at man skal asfaltere ligger i nordre Frogn. Folk fra den delen av kommunen henvendte seg il avisa for å få ut informasjon om akkurat dette. Rent geografisk er det en skjevdeling der nordre Frogn blir oversett. Garderveien har asfalt som angivelig er i ferd med å løse seg opp. Den har altså ikke løst seg opp ennå, men det er nære på.

Beboere på Skorkeberg forteller at Fugleveien er håpløst dårlig med flere hull, og den veien ligger definitivt ikke langt nord i bygda. Det gjør heller ikke Elleveien, snarere tvert imot. Amta har fått tips om at forholdene er altfor dårlige i Elleveien også.

Vi velger å se dette søkelyset mot behovet for perfekt asfalt som et sunnhetstegn. Asfalt er egentlig ikke viktig hvis du setter det opp mot for eksempel forhold eldreomsorgen.

Frogn kommune har dyktige fagfolk som vurderer veiene våre. Det finnes flere standardiserte kriterier for å bedømme asfaltbehov ut fra blant annet trafikkmengden på veien, hastigheten og type trafikk.

Hvis vi ser asfaltproblematikken i et større samfunnsmessig perspektiv er trolig ganske greit i både sør, nord og midt i Frogn.