Forrige uke blusset igjen debatten om gjestehavna opp. Bakgrunnen var Amtas redaksjonelle artikkel hvor avisen gjenga en klage fra en båtturist som han hadde sendt kommunen. I tillegg var gjestehavna diskutert på baatplass.no, hvor de fleste ga totalslakt til gjestehavna på bakgrunn av at havnen ikke skjermet for bølger fra sundet.

Fredag publiserte Amta en kronikk skrevet av Jarle Aabø, hvor han foreslår å rive hele området, og starte på nytt. Kronikken startet diskusjoner i sosiale medier, og helt sikkert rundt mange middagsbord. Noen mente Aabø traff spikeren på hodet, andre var uenig, og mente man i stedet burde framheve det som er positivt med gjestehavna og området.

Diskusjoner og debatt ligger i prinsippene for vårt demokrati. Å være kritisk til etablerte sannheter gjør at samfunnet utvikler seg.

I Amta ønsker vi debatt, nettopp derfor er alle ytringer fra lesere eller andre åpne også for dem som ikke abonnerer. På den måten er avisen med på å ivareta demokratiet. Det er lov å mene at gjestehavna burde rives, og slike ytringer vil aldri bli sensurert i Amta. Og det er lov å være uenig.

På lederplass har Amta mange ganger kritisert prosjekteringen ved gjestehavna. Eva Tenden sitter med en restaurant uten lagringsplass og med et altfor lite kjøkken. Premissene for å drive en restaurant slik Drøbak ønsker er ikke til stede. Fordi kommunen bommet da de prosjekterte. Skøytebanen virker ikke av samme grunn. Gjestehavna likeså. Da må det være lov å spørre de ansvarlige hvorfor de har misbrukt våre skattepenger.

Det kalles demokrati.