Kjell Engebretsen sier i dagens Amta at forholdene ved gjestehavna i Drøbak kommer på det politiske sakskartet til høsten. Ordfører Haktor Slåke går så langt som å love at saken skal løftes, og han ønsker en avklaring før neste båtsesong. I fem år har gjestehavna ligget slik den er i dag, uten at politikerne har adressert det faktum at prosjektet var mislykket. Administrasjonen har flere ganger innrømmet at prosjektet ble for kostbart og at Sjøstjernen mangler funksjonalitet på grunn av manglende planlegging og prosjektstyring. Og uansett om noen i Frogn mener at vi alltid bør se det positive i alt, er faktum at keiseren er naken.

En tomt som denne har mange muligheter, og de er ikke utnyttet slik de burde. Skøytebanen bør fjernes, Sjøstjernen bør gjøres om, og gjestehavna må oppgraderes, slik at den tåler bølger fra sundet. I tillegg er det slik at gjestehavna åpner senere enn andre gjestehavner, for mange båtentusiaster starter båtsesongen i påsken.

Politikerne må altså gjøre flere valg for å utbedre både de praktiske forholdene og selve driften. Det er ingen tvil om at det må bevilges mer penger hvis området skal utnyttes optimalt, selv om Eva Anderssen hevder det kun er omprioriteringer som skal til. Det kan bli tøft med tanke på alle de store prosjektene som er under arbeid i Frogn. Allerede forventer vi en kuttrunde til høsten, og skal gjestehavna også realiseres må det gå på bekostning av de kommunale tilbudene. Det skal bli spennende å se om viljen til å prioritere gjestehavna faktisk er til stede når det blir målt opp mot andre tjenester som må kuttes.