En idémyldring med Frogn kommune og Frogn næringsråd har gitt mange gode innspill til hvordan gjestehavna kan utbyttes bedre. Lista er lang og har flere fornuftige innspill. Blant annet er vi helt enige at det må settes opp skilt som viser hva Drøbak har å by på. Flere av tiltakene er gjennomførbare med begrensete midler, og kan bidra til å løfte området slik det fortjener. I listen over foreløpige innspill står blant annet boder med utleie av robåter og kiosk med aviser, tauverk, brød og lignende. I tillegg minigolfbane rundt hele anlegget. Spørsmålet er om man finner noen som kan drifte noe slikt den korte sommeren vi har i Norge, og om det vil være lønnsomt. Det er gitt signaler om en aktør som ønsker å selge bensin, og dette er gode nyheter. Da vil havna automatisk bli et stoppsted, som igjen vil dryppe på øvrige næringsaktører i kommunen.

På listen over innspill står det også at de ønsker et samarbeid, slik at lokalavisen kan bidra til at gjestehavna blir en suksess. Amta skal selvsagt gjøre det vi kan, slik vi gjør andre steder, både i Frogn og på Nesodden. Men Amta har ingen samarbeidspartnere når det gjelder redaksjonelt stoff, da ville vi utslettet vår egen rolle. Vi må nok, selv om ikke alle liker det, også være kritiske. Men i dagens sak er det ikke nødvendig med kritikk. Tvert om skal partene ha ros for et godt initiativ som kommer alle til gode. Men det kan hende at dette initiativet ikke hadde skjedd var det ikke for Amtas mange reportasjer om en dårlig fungerende gjestehavn. Summen av det hele er i hvert fall at nå skjer det endelig noe, og det har hele tiden vært avisens ønske i denne saken.