Et foreldrepar til en gutt med diagnose får ikke hjelp. De trenger avlastning til sin sønn. Det er utfordrende å rekruttere til en slik jobb, det krever en person som virkelig går inn for oppgaven. Det er en omsorgsjobb. At Nesodden kommune tillater seg å ha lønnspremisser langt under det vi mener er akseptabelt er ikke greit. Og det er det flere grunner til. De fleste som betaler skatt ser nødvendigheten av dette. Og vi ønsker at skattepengene våre skal gå til dem som trenger det mest, som for eksempel dette foreldreparet. Ikke bare av åpenbare grunner, at foreldrene får hjelp, og gutten får et godt tilbud, men også samfunnsøkonomisk. Får man ikke hjelp i en krevende hverdag kan det føre til sykemeldinger og andre utgifter. Slik vi ser det er det et enkelt regnestykke, og vi tror en bedriftsøkonom ville sette det på samme måte.

Kommunen gjemmer seg bak KS-avtalen, og mener derfor dette er akseptabelt. I Oslo kommune bestemte seg for å øke avlasternes lønn fra 80 til 165 kroner, dette viser med tydelighet at 75 kroner i timelønn ikke er akseptabelt.

Vi håper det løser seg for disse foreldrene, og vi håper politikerne reagerer på denne praksisen, slik at folk i samme situasjon skal slippe dette. Omsorgsyrker er dessverre ofte underbetalt, selv om denne yrkesgruppen er en av bærebjelke i et velfungerende samfunn. Alle skal få den hjelpen de har krav på, det må være et minimum. Å tjene litt 1000 kroner etter skatt for å ta vare på et krevende barn i 24 timer er åpenbart ikke nok til å sørge for at disse foreldrene får hjelp.