Datoen 9. april vekker ubehagelige minner. Men flertallet i dagens Norge kjenner bare 9. april gjennom omtale og historiebøker. Og noen knapt nok dét. I Frogn og på Nesodden kjenner nok flertallet til historien og dramatikken som utspant seg utenfor stuedøra denne morgenen. For det var hos oss tyskerne møtte motstand først. Det er viktig å minnes denne datoen av flere grunner. Overfallet av Norge minner oss også om konsekvensene av unnfallenhet. Norske politikere fikk en brutal realitetsorientering av å være forberedt på at også det verste kan skje.

Tyskerne håpet på å slippe gjennom Oslofjorden uten motstand. De ble imidlertid oppdaget ved Færder ved 23.30-tiden, og Oscarsborg festning ble varslet om den kommende invasjonen. Ifølge historie fra Riksarkivet kunne soldatene bare skyte to skudd med de store kanonene på festningen fordi de var underbemannet, og de som var stasjonert på Oscarsborg var utrente og brukte lang tid på å lade om. 450 nye rekrutter hadde blitt plassert på festningen bare en uke før, og fikk en ilddåp de neppe hadde tenkt seg. Klokka 04:25 ble Blücher truffet av torpedoer fra festningens undersjøiske torpedobatteri. Det var disse som ga Blüher nådestøtet. Det er fortsatt usikkert hvor mange som døde denne dagen, det eneste vi vet er at det var flere enn 650 personer.

Kommandanten ved Oscarsborg festning opplyser at 9. april ikke skal markeres. Vi mener Forsvaret burde markere denne datoen. Både med tanke på ofrene, soldatene som kjempet, alle innbyggerne og pårørende. Vi må ikke glemme vårt kamprop: «Aldri mer 9. april».