Sommerkonsertene i Drøbak har i år, som alle andre år, trukket et stort publikum. Tilbudet Frogn kommune har om gratis klassiske konserter er unikt, og vi tror ikke mange kommuner gir samme tilbud.

Kommunen får ikke lenger støtte av fylkeskommunen med begrunnelse i at det er fri entré. Det er to store problemer med å ikke ta inngangspenger til et slikt arrangement.

Det første, og viktigste, mener vi er at det undergraver bransjen som helhet. Musikk og underholdning skal koste penger fordi utøverne selvsagt skal ha lønn. Musikerne som opptrer i Drøbak kirke får sin lønn av Frogn kommune, og ikke av de besøkende. Vi mener kommunen med dette skaper en bevissthet ingen er tjent med – at kultur er gratis.Vi tror kultursjef Pål Mørk er enig i dette. Han har drevet med musikk og kultur store deler av sitt liv, så noe annet ville overraske oss.

Det andre problemet med gratiskonserter er fordeling av kommunale midler. Ved å ta inngangspenger på disse konsertene, og med øvrig støtte vil utgiftene bli mindre. Dette kan kanskje kan føre at penger kan flyttes fra den budsjettposten til en annen, og kommer en annen kulturaktivitet til gode.

Planleggingen av sommerkonsertene tar lang tid, og vi antar at puslespillet for neste sommer snart begynner. Vi tror at dette vil komme opp som en sak til politisk behandling, enten fra administrasjonen, eller fra politisk hold. Lesere og andre vi snakker med som benytter seg av kulturtilbudet i Frogn er unisone i sitt budskap. Sommerkonsertene bør ikke være gratis.

Vi mener kommunen med dette skaper en bevissthet ingen er tjent med – at kultur er gratis.