Frogn Høyre har lansert forslaget om mobilfri skole ved Seiersten ungdomsskole. Et av Høyres argumenter er at læringsmiljø på Seiersten har fått kritikk. Rapportene om læringsmiljøet ved Seiersten sier ingenting om mobilbruk i timene. De sier at skolen har hatt en utfordring for å få tilstrekkelig ro i klassene. I rapporten står det blant annet: «Elevene rapporterer om at skolen har en utfordring med hensyn til arbeidsro». Vi vil våge påstanden at dette er et problem som må håndteres av lærer og skoleledelse i samarbeid.

Alle lærere ved ungdomstrinnene vet at det er utfordrende å holde ro i en klasse med tenåringer. Men det inngår i jobben skolen har for å legge til rette for best mulig læring. Elevene selv forteller at de ikke har lov å bruke mobilen i klasserommet, så at Høyre bruker læringsmiljø som argument er ikke holdbart.

Høyres andre argument er mobbestatistikken ved skolen. I oppsummering av rapporten står det at det i elevundersøkelsen høsten 2015 ikke viste kun høye mobbetall på Seiersten, problemet var mer sammensatt. Hovedproblemet beskrives som at det har generelt vært en større utfordring i skolemiljøet og i samarbeidet mellom ledelse og representantene for ansatte, foresatte og elevene.

Vi tror ikke problemene ved Seiersten skole lar seg løse ved å innføre mobilforbud. Vi mener Høyre hadde gjort klokt i å ta rapportene fra skolen mer alvorlig enn å slenge ut et slikt forslag. Det har åpenbart vært utfordringer ved skolen, og disse handler ikke om mobilbruk. Et mobilforbud kan heller ikke løse problemene.

Regler for mobilbruk må avgjøres av skoleledelsen, i samarbeid med foreldrene. Det er de som kjenner problemene, og så vidt oss bekjent stikker problemene på Seiersten dypere enn at elever har tilgang til sin mobil i friminuttene.