Rådmannen ba politikerne trå til med sykkelgodtgjørelse til kommunalt ansatte i Nesodden som kunne fått innsatsen premiert med opptil 10.000 kroner i året, ifølge en av beregningene kommunen selv gjennomførte.

Miljøpartiets Øyvind Solum frontet ideen gjennom et verbalforslag ved budsjettbehandlingen høsten 2016. Der kastet også Arbeiderpartiet og Høyre seg på, så det var et fellesforslag fra store politiske aktører rådmannen skulle styre etter da forslaget skulle utformes.

Umiddelbart kunne dette fremstå som et fantastisk miljøforslag, og SV er vanligvis opptatt av miljø. Men denne gangen så ikke SV noe positivt ved forslaget. Heldigvis, sier vi.

Christian Hintze Holm sa rett ut at dette framsto som en tøyseordning, et vilkårlig forslag som åpner for forskjellsbehandling. Hva med premiering av dem som går til jobben, eller bruker buss, spurte han, og fikk egentlig ikke noe godt svar. Det finnes trolig ikke. Solums poeng med at sykling fremmer helse og trivsel samt reduserer sykefravær er rett og slett ikke god nok.

Miljøpartiet bør lære av denne saken. Vi er helt enig med SV i at dette var et vilkårlig forslag, og har vi rett i det er det ganske alvorlig for MDG. Velgere gjennomskuer nemlig slikt, og viser det ved valg. Vi tror MDG har mye å bidra med i lokalpolitikken, og da er det trist hvis partiet blir oppfattet som tøysete og useriøst. Det tror vi nemlig ikke at Miljøpartiet De Grønne er.

AP/Høyre-støtten forsvant også på verst tenkelige måte for MDG. Flertallet trodde nemlig at det var snakk om sykkelgodtgjørelse for kommunalt ansatte i de tilfeller der man tok i bruk sykkel i tjenesten og lot bilen stå. Den vrien har rådmannen nå fått i retur slik at det trolig kommer et nytt forslag til politisk behandling, men altså uten godtgjørelse for å sykle til og fra jobben. Dessverre tror vi at dette også kun er symbolpolitikk uten faktisk ressursgevinst.

Denne saken er dessverre også et eksempel på sviktende kommunikasjon med tilhørende sløsing av tid og ressurser. Informasjon og kommunikasjon er viktigere enn vi har inntrykk av at Nesodden kommunes ledelse er klar over.

Stenging var nødvendig for å plassere Vi tror velgerne gjennomskuer slikt