I september meldte Amta at trafikken gjennom Oslofjordtunnelen steg med 20,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. Så kommer tallene for oktober, som viser at trafikken er redusert. Det samme for november. Men, det er et viktig poeng her. Hvis man sammenligner med tallene for november i fjor har det vært en økning av antall passeringer med 15,6 prosent, altså mer trafikk enn i fjor på samme tid. Mange bilister er fortvilet over Oslofjordtunnelen.

Den stenges hyppig, og veivesenet har ingen beredskapsplan for å dirigere trafikken når køene vokser.

I disse dager har veivesenet igjen konkludert med at de ønsker bro, denne gang i utredning bestilt av samferdselsdepartementet. Spørsmålet om bro eller tunnel skal behandles i Stortinget, men ingen vet når. Nye bestillinger av utredninger kan komme, dette forskyver beslutningen ytterligere.

Amta har på lederplass alltid ment at bro er det mest fornuftige. Den viktigste årsaken til dette standpunktet er sikkerhet, eller manglende sikkerhet ved et nytt tunnelløp. Den bratte stigningen vil bli den samme ved et nytt tunnelløp, og det skaper som kjent problemer for tungtrafikken.

Grethe Reinardtsen i FrP har også vært tydelig om at de ønsker bro. Hun har også uttalt at hun tror en bro over Oslofjorden kan bli et symbol og en turistattraksjon.

Politikerne i Frogn har vedtatt at de ønsker nytt tunnelløp. Hurum kommune har vedtatt at de ønsker bro. Vi har en mistanke om at Frogns politikere ikke har flertallet av innbyggerne med seg når de sier at de ønsker nytt tunnelløp. Vi ser det i avstemninger og i sosiale medier. Avisen har selvsagt ingen eksakte tall eller statistikk å vise til, men en magefølelse. Vårt inntrykk er at bromotstanderne roper høyest, og at dette skaper et skjevt bilde av hvor mange som er for eller mot bro. Når alle analyser og utredninger er på plass får vi svaret av våre stortingspolitikere.

Blir det vedtatt at bro skal bygges vil dette ta mye lengre tid enn å bygge et nytt tunnelløp. Vi mener at en bro vil være bedre tilpasset for framtiden. Og da har vi tid til å vente.