Fredag ettermiddag skjedde det igjen, en brann i Oslofjordtunnelen førte til full utrykning og en skremmende opplevelse for alle involverte. Heldigvis gikk det bra, ingen liv gikk tapt. De to Ap-ordførerne Tuva Moflag i Ski og Nesodden-ordfører Nina Sandberg var raske med å sende et hastebrev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Der de etterspør hvor mye de hyppige stengningene av Oslofjordtunnelen koster samfunnet. Under utrykningen på fredag var det ifølge folk på stedet 11 ambulanser og fire brannbiler, pluss helikopter. Og sikkert mange politibiler. De siste årene har det vært flere branner i tunnelen, den mest dramatiske i 2011 da 34 mennesker ble sperret inne av den giftige røyken. Mange av dem har fått senskader.

I løpet av noen få uker skal Stortinget bestemme seg for bro eller nytt tunnelløp. I nasjonal trafikkplan har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp. Selv om prosjekteringen er kommet langt, er altså endelig valg av løsning ikke tatt. Et alternativ er stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny broforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya. Dette er imidlertid en løsning som vil koste mye mer, og som vil ta mye lengre tid å få på plass.

Motstandere av bro argumenterer ofte med at en bro vil være et stort inngrep i naturen. Dette har de helt rett i. Men vi kan ikke la hensyn til miljø bli mer viktig enn hensynet til menneskeliv. Trailersjåføren Airidas Dziaugys forteller at det var bare så vidt de kom seg til sikkerhetsrommet, som heldigvis bare lå 20 meter fra der brannen oppsto. – Hadde det gått ett minutt til før vi hadde kommet oss i sikkerhet, så hadde vi ikke klart oss, sier han.

Nå blir tunnelen stengt de neste tre ukene fordi skader på tunnelhvelvingen, kabler i tunnelen, isolasjonen bak hvelvingen og veidekket, må repareres. Vi håper de to Follo-ordførerne også får med regnestykket for dette. Uansett, prisen for et menneskeliv er for høy, og vi mener derfor fortsatt at bro er det beste alternativet.